Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT PE 429 SILOSAN Silikonová venkovní barva

 
Downloads:
Technický list Technický_list_HASIT_PE_429_SILOSAN_Silikonová_venkovní_barva_DC0027312.PDF
535,92 kB
Bezpecnostni list Bezpecnostni_list_HASIT_PE_429_SILOSAN_Silikonová_venkovní_barva_DC0035990.PDF
262,34 kB
Prohlášení o shodě Prohlášení_o_shodě_HASIT_PE_429_SILOSAN_Silikonová_venkovní_barva_DC0054010.PDF
530,85 kB
2016-Rozhodnutí o prodloužení STO-Silikonové 2016-Rozhodnutí_o_prodloužení_STO-Silikonové_HASIT_PE_429_SILOSAN_Sili_DC0053955.PDF
343,14 kB
Osvědčení v Cechu malířů a lakýrníků Osvědčení_v_Cechu_malířů_a_lakýrníků_DC0040168.PDF
61,09 kB
Prohlášení o shodě Prohlášení_o_shodě_HASIT_PP_401_SILCO_LF_Silikonový_penetrační_a_ředíc_DC0026521.PDF
35,16 kB
Certifikát Certifikát_HASIT_PP_401_SILCO_LF_Silikonový_penetrační_a_ředící_přípra_DC0026520.PDF
52,85 kB
Certifikát Certifikát_HASIT_PP_401_SILCO_LF_Silikonový_penetrační_a_ředící_přípra_DC0026519.PDF
128,07 kB
Certifikát Certifikát_HASIT_PP_401_SILCO_LF_Silikonový_penetrační_a_ředící_přípra_DC0026518.PDF
44,12 kB
IM0006409_md.jpg btn_search

Vnější paropropustná barva na bázi
emulze silikonové pryskyřice. Určená
pro nátěry suchých minerálních
podkladů a rekonstrukce starých
nátěrů (všech druhů). Vynikající
odolnost vůči povětrnostním vlivům
a průmyslovým spadům. Silně
nasákavé podklady předem upravit
základním nátěrem PP 401 SILCO
LF. Dodává se v barevných odstínech
podle vzorníku výrobce. Zároveň
nabízíme přípravek
s preventivním účinkem proti plísním
(PE 429 SILOSAN F).

 • Vysoká kryvost
 • Hydrofobní při existující difuzi vodních par
 • Bez objemových změn (smrštění)
 • Elastický, flexibilní
 • Optimální zpracovatelnost
 • V oblasti s vysokým zatížením řasami a plísněmi
 • Obsahuje Filmprotect PLUS.
 • Pigmenty: oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, silikát hliníku
 • pojivo:silikonová pryskiřice/acrylátová disperze
 • Přísady: smáčedla, odpěňovače
 • Odolný: již v matrice produktu obsahuje algicidy, fungicidy