Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT PI 382 PREMIUM PLUS Vnitřníakrylátová barva v oblasti rekonstrukcí

 
Downloads:
Technický list Technický_list_HASIT_PI_382_PREMIUM_PLUS_Vnitřníakrylátová_barva_v_obl_DC0039149.PDF
492,17 kB
Bezpečnostní list Bezpečnostní_list_HASIT_PI_382_PREMIUM_PLUS_Vnitřníakrylátová_barva_v__DC0037512.PDF
258,24 kB
Prohlášení o shodě 2016 - Disperzní nátěry vnitřní Prohlášení_o_shodě_2016_-_Disperzní_nátěry_vnitřní_DC0054003.PDF
484,47 kB
2016-Rozhodnutí o prodloužení STO-Disperzní vnitřní 2016-Rozhodnutí_o_prodloužení_STO-Disperzní_vnitřní_DC0053948.PDF
322,55 kB
Osvědčení v Cechu malířů a lakýrníků Osvědčení_v_Cechu_malířů_a_lakýrníků_DC0040168.PDF
61,09 kB
IM0027736_md.jpg btn_search

Vnitřní barva na bázi akrylátové disperse s vysoce krycí schopností, s nízkými emisemi, bez rozpouštědel. Obzvláště vhodný jako jednovrstvý nátěr v oblasti rekonstrukcí se snadnou aplikací. Dle ČSN EN 13300: třída otěru 2, kontrastní poměr 1.
Dodává se v bilém a barevném odstínu dle vzorníku výrobce.

Pozn.: Dodávka na základě objednávky do 10-ti pracovních dnů.

Ředění produktu a penetrace savých podkladů, jako jsou nové omítky apod., je nutno provádět ředícím a penetračním přípravkem HASIT PP 301 HYDROSOL LF.
Skvrny od nikotinu, vody a sádrokartonové desky je nutno upravit speciálním isolačním nátěrem HASIT PP 317 Isogrund LF.

!Innen/Decken! !Vor dem Gebrauch aufrühren! !1. Lage max. zu 5-10% mit Wasser verdünnen! !2. Lage mit max. 3% Wasser verdünnen! Stříkatelný
  • Vysoká kryvost
  • Vysoká kryvost bez emisií a rozpouštědel (ELF).
  • Optimalizováno na snadné nanášení, zpracování a použití
  • Optimální jako jednovrstvý nátěr v oblasti rekonstrukcí
  • Polymerní disperze
  • Aditiva: smáčedla, odpěňovače
  • Pigmenty: oxid titaničitý, slída, uhličitan vápenatý, křemičitan hlinitý