Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT Creteo®Repair Impregnační a ochranná vrstva pro beton

 
Downloads:
Technický list Technický_list_HASIT_Creteo®Repair_Impregnační_a_ochranná_vrstva_pro_b_DC0026606.PDF
254,66 kB
Bezpečnostní list Bezpečnostní_list_HASIT_Creteo®Repair_Impregnační_a_ochranná_vrstva_pr_DC0039870.PDF
261,85 kB
Prohlášení o vlastnostech Prohlášení_o_vlastnostech_266601_HASIT_Creteo®Repair_Impregnační_a_ochranná_vrstva_pro_beton_CZCS_DC0028362.PDF
67,99 kB
IM0008689_md.jpg btn_search

CreteoRepair CC 171 je přípravek, který je vhodný zejména k hydrofobní impregnaci a penetraci betonu a železobetonu v mostním, silničním a pozemním stavitelství podle EN 1504-2.

CreteoRepair CC 171 je jako hydrofobní prostředek díky své tixotropní konzistencí jedinečný a jeho schopnosti hydrofobizace vysoce jakostního betonu a železobetonu jej činí nadprůměrným.

Oproti tradičním tekutým produktům lze CreteoRepair CC 171 aplikovat pouze v jednom či dvou pracovních procesech v požadované tloušťce vrstvy.

V závislosti na poréznosti a tudíž na jakosti betonu proniká účinná látka silan během krátké doby (30 minut až jedna hodina) do podkladu, kde dochází k reakci na polymerizovanou silikonovou pryskyřici za odštěpení etanolu.

Počáteční bílá krémová vrstva při tom bez zbytku zmizí. Protože je vlastní účinná látka stejná jako u běžných tekutých hydrofobních prostředků, zůstávají i při hydrofobizaci přípravkem.

!Betoninstandsetzung Vertikal, über Kopf! !Mit Pinsel verarbeitbar! !Nicht bei einer Temperatur unter 5°C anwenden! !Achtung! Hände und Augen schützen!
  • Enormní snížení absorpce chloridů a vody
  • Vysoký ochranný účinek při zatížení mrazem/posypovými solemi
  • Optimální odolnost proti alkáliím
  • Vynikající penetrační schopnosti
  • Dobrá přilnavost nátěru
  • Bez rozpouštědel, vodný a ekologický
  • Nepatrná těkavost
  • Tixotropní a tím aplikovatelný beze ztrát
  • Na bázi silanu ve formě krému
  • Jednokomponentní