Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT 271 Trasskalk-Verpressmörtel HS Vápenná výplňová malta s trassem

 
Downloads:
Technický list Technický_list_HASIT_271_Trasskalk-Verpressmörtel_HS_Vápenná_výplňová__DC0026547.PDF
158,84 kB
Bezpečnostní list Bezpečnostní_list_HASIT_271_Trasskalk-Verpressmörtel_HS_Vápenná_výplňo_DC0035890.PDF
305,09 kB
Certifikát - členství WTA Certifikát_-_členství_WTA_DC0040169.PDF
20,48 kB
IM0006105_md.jpg btn_search

Vápenná výplňová malta s trassem
skupiny M 2.5. Pro výplnění, injektáž
trhlin a dutin ve zdivu.
ČSN EN 998-2
3*)Dodávka na základě objednávky, nejpozději
do 10 pracovních dnů

  • Snadná zpracovatelnost
  • Vysoká paropropustnost.
  • Malé smršťování
  • Vysoce hydraulické Märker trasové vápno
  • HS-Zement