Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

Kamenivo - filer pro silniční účely

 
Downloads:
Technický list Technický_list_Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__DC0029404.PDF
94,45 kB
Prohlášení o vlastnostech Prohlášení_o_vlastnostech__Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__CZCS_DC0029173.PDF
370,09 kB
Prohlášení o shodě Prohlášení_o_shodě_Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__DC0056863.PDF
420,91 kB
Prohlášení o shodě Prohlášení_o_shodě_Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__DC0056862.PDF
567,49 kB
Zpráva o dozoru 2017 Zpráva_o_dozoru_2017_Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__DC0053980.PDF
779,23 kB
Bezpečnostní list Bezpečnostní_list_Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__DC0042710.PDF
232,57 kB
CE štítek CE_štítek_Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__DC0029174.PDF
287,95 kB
btn_search

Obsah CaCO3 + MgCO3: min. 70,0 %
Propad sítem 2,0 mm: 100,0 %
Propad sítem 0,125 mm: min. 85,0 %
Propad sítem 0,063 mm: min. 70,0 %
Vlhkost: max. 1,0 %
ČSN EN 13043