Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

Hasitherm POL Zateplovací systém na bázi EPS

 
Downloads:
Technický list Technický_list_Hasitherm_POL_Zateplovací_systém_na_bázi_EPS__DC0037637.PDF.PDF
300,87 kB
Certifikát HASITHERM POL-2016 Certifikát_HASITHERM_POL-2016_Hasitherm_POL_Zateplovací_systém_na_bázi_DC0053861.PDF
333,50 kB
Stavební technické osvědčení-HASITHERM POL-2016 Stavební_technické_osvědčení-HASITHERM_POL-2016_Hasitherm_POL_Zateplov_DC0053860.PDF
1,07 MB
Prohlášení o shodě HASITHERM POL, MIN - 2016 Prohlášení_o_shodě_HASITHERM_POL__MIN_-_2016_Hasitherm_POL_Zateplovací_DC0053859.PDF
343,45 kB
Osvědčení o členství v Cechu pro zateplování budov Osvědčení_o_členství_v_Cechu_pro_zateplování_budov_DC0040170.PDF
18,18 kB
IM0010221_md.jpg btn_search

Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi EPS, certifikovaný dle národního předpisu .
Vlastnosti izolantu:
Rozměry : 1000 x 500 x (50 - 320) mm
Souč. tep. vodivosti: λ= 0,036 W/m.K
Faktor difúzního odporu: μ≤ 50

  • Vysoce tepelně izolační
  • Efektivní a spolehlivé zpracování
  • Minimální mechanické zatížení objektu