Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT 570 Baukleber Premium Stavební lepidlo

 
Downloads:
Technický list Technický_list_HASIT_570_Baukleber_Premium_Stavební_lepidlo_DC0040818.PDF
516,88 kB
Bezpečnostní list Bezpečnostní_list_HASIT_570_Baukleber_Premium_Stavební_lepidlo_DC0042034.PDF
299,96 kB
Stavební technické osvědčení Stavební_technické_osvědčení_HASIT_570_Baukleber_Premium_Stavební_lepi_DC0049987.PDF
105,66 kB
IM0020829_md.jpg btn_search

Univerzální cementová malta na úpravu povrchu hladkých betonových ploch a tepelně izolačních desek (korek, minerální vlna, polystyren) pro následné nanášení omítek. Pro lepení tepelně izolačních desek a jejich armování vhodnou tkaninou. Vhodná na opravy poškozených nosných omítek. Tenkovrstvá zdicí malta ke spojování vápenopískových přesných bloků.

ČSN EN 998-2

  • Velmi dobrá přídržnost
  • Dobrá přilnavost ke zdivu
  • Zlepšuje přilnavost na hladkém povrchu
  • Pro zdění i omítky.
  • Universálně použitelný
  • Vhodné pro kontaktní zateplovací systémy.
  • Cement
  • Dolomitické vápno
  • Přísady pro zlepšení přídržnosti
  • Kvalitní vápencový lomový písek