Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index
aerogel architekti

NOVINKA - HASIT Fixit 222 Aerogel

 

Moderní technologie jsou dnes součástí našeho života doslova na každém rohu. Digitální domácnosti, inteligentní přístroje, moderní dopravní prostředky atd. Hitech technologie začínají proto pronikat i do stavebnictví . Společnost HASIT vyvinula hypermoderní technologii pro zateplení budov. HASIT FIXIT 222 Aerogel je materiál na bázi kosmické technologie Aerogel, což je nejlehčí pevná látka na světě. Její implementace do omítkového systému zaručuje dokonalé tepelněizolační vlastnosti při zachování kompaktnosti omítky.

Video o produktu HASIT Fixit 222 Aerogel na YouTube

  • Nová generace zateplení - minerální Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz je inovací v zateplování budov. Dosahuje tepelné vodivosti 0,028 W / mK. Dosahuje 2 až 3 krát vyšší hodnotu zateplení, než běžné tepelně-izolační omítky.
  • Kosmická technologie - jako izolační materiál se používá hlavně lehké kamenivo aerogel. Je to světově první izolační omítka na trhu s Aerogelem, nejefektivnější izolace vůbec, která byla kdy vyvinuta.
  • Aplikace v interiéru i exteriéru - Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz je vhodný díky svým vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem i při renovaci a tepelné izolaci historických budov a to jak v interiéru, tak v exteriéru.
  • Optimální stavebně-fyzikální vlastnosti - vzhledem ke svému minerálnímu složení má HASIT Fixit 222 Aerogel Dämmputzsystem optimální fyzikální vlastnosti. Difúze vodních par je plně zaručena a jejich kondenzace a růst plísní, řas a mechů jsou prakticky vyloučeny. Díky nízké absorpci vody a hydrofobním vlastnostem aerogel zajišťuje dlouhodobě své vysoké izolační vlastnosti
  • Jednoduché a ekonomické zpracování – použití a zpracování HASIT FIXIT 222 Aerogel je obdobné jako u jiných tepelně izolačních omítek na bázi polystyrénu nebo jiných minerálních látek. Samozřejmostí je použití strojního systému – v tomto případě uzpůsobenému na aplikaci tepelně izolačních omítek. Jednoduchá a efektivní aplikace šetří čas a peníze.

Více inforamcí v prospektu:

Aerogel 2,58 MB