Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT PP 317 ISOGRUND LF Speciální izolační nátěr bez rozpouštědel

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_PP_317_ISOGRUND_LF_Speciální_izolační_nátěr__DC0055197.PDF
379,02 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_PP_317_ISOGRUND_LF_Speciální_izo_DC0036019.PDF
262,57 kB
Osvědčení v Cechu malířů a lakýrníků Osvědčení_v_Cechu_malířů_a_lakýrníků_DC0040168.PDF
61,09 kB
IM0027739_md.jpg btn_search

Speciální izolační nátěr bez obsahu rozpouštědel s vysokým hloubkovým efektem proti nikotinu, skvrn od vody, rzi a jim podobným. Základní nátěr na sádrokartonové desky pro následné
nátěry všech druhů.

3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10-ti pracovních dnů.

!Vor dem Gebrauch aufrühren! !1. Lage mit max. 5% Wasser verdünnen! !2. Lage mit max. 3% Wasser verdünnen! !Innen/Aussen/Decke!
  • Penetrace podkladu je inhimbována.
  • Vysoká penetrační schopnost
  • Egalizuje porovité podklady.
  • Univerzálně nátěr (omítky / barvy)
  • Bíle obarvený
  • Disperzní pojivo
  • Křemenný písek (separát)