Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT PP 807 ISO CALCE Penetrační nátěr izolující výkvěty uhličitanu vápenného

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_PP_807_ISO_CALCE_Penetrační_nátěr_izolující__DC0038932.PDF
296,96 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_PP_807_ISO_CALCE_Penetrační_nátě_DC0041998.PDF
261,77 kB
Prohlášení o shodě 2016 - Disperzní nátěry vnější Prohlášení_o_shodě_2016_-_Disperzní_nátěry_vnější_DC0053997.PDF
499,50 kB
Osvědčení v Cechu malířů a lakýrníků Osvědčení_v_Cechu_malířů_a_lakýrníků_DC0040168.PDF
61,09 kB
IM0027740_md.jpg btn_search

Venkovní izolační barva. Vodouředitelný, transparentní speciální nátěr izolující výkvěty uhličitanu vápenatého. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití k úpravě podkladu pro tmavé odstíny s HBW < 30 %. Použití v systému HASIT SycoTec pro tmavé odstíny s referenční hodnotou (HBW) < 20 % .

Pozn.: Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10-ti pracovních dnů

  • Penetrace podkladu je inhimbována.
  • Vysoká penetrační schopnost
  • Egalizuje porovité podklady.
  • Speciální plniva
  • Speciální plniva