Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT SMP BETON Čerpatelný beton

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_SMP_BETON__Čerpatelný_beton_DC0026622.PDF
523,49 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_SMP_BETON__Čerpatelný_beton_DC0035984.PDF
302,72 kB
Prohlášení o shodě - SMP Beton - 2016 Prohlášení_o_shodě_-_SMP_Beton_-_2016_HASIT_SMP_BETON__Čerpatelný_beto_DC0054377.PDF
265,40 kB
STO SMP Beton 2016 STO_SMP_Beton_2016_HASIT_SMP_BETON__Čerpatelný_beton_DC0054321.PDF
975,41 kB
Certifikát SMP Beton 2016 Certifikát_SMP_Beton_2016_HASIT_SMP_BETON__Čerpatelný_beton_DC0054320.PDF
591,12 kB
STO - prodloužení STO_-_prodloužení_HASIT_SMP_BETON__Čerpatelný_beton_DC0049984.PDF
40,28 kB
Prohlášení o shodě Prohlášení_o_shodě_HASIT_SMP_BETON__Čerpatelný_beton_DC0049983.PDF
176,99 kB
Certifikát systému řízení výroby Certifikát_systému_řízení_výroby_HASIT_SMP_BETON__Čerpatelný_beton_DC0037782.PDF
75,40 kB
Certifikát systému řízení výroby Certifikát_systému_řízení_výroby_HASIT_SMP_BETON__Čerpatelný_beton_DC0026511.PDF
71,59 kB
STO STO_HASIT_SMP_BETON__Čerpatelný_beton_DC0026510.PDF
105,63 kB
IM0009866_md.jpg btn_search

Pro všechny betonářské práce jako konstrukční beton v nových stavbách, přestavbách a rozšiřující výstavbě. K betonování podlahových desek, stropů, základů, překladů, věncových ztužení, podpěr a sloupů, u nichž je požadován čerpatelný beton příp. tekutý beton třídy C25/30 s normálním vývojem pevnosti Je rovněž vhodný k vyplnění bednících /“šalovacích”/ tvárnic.
ČSN EN 206-1

Vnitřní/Vnější prostředí Samonivelační Zpracovávat ručně Při zpracování chránit před povětrnostními vlivy a sluncem Nepoužívat při teplotě pod 5°C a přes 30°C
  • Čerpatelné s integrovanou silo-pumpou
  • Lehce stlačitelný
  • Universální použití
  • Dobré efektivní zpracování
  • Odběr materiálu dle potřeby
  • Cement
  • Organické podíly < 5%
  • Tříděné písky