Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT 470 Spritzbeton Jednosložková torkretovací směs

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_470_Spritzbeton___Jednosložková_torkretovací_DC0026621.PDF
287,08 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_470_Spritzbeton___Jednosložková__DC0026349.PDF
303,83 kB
Prohlášení o shodě Prohlášení_o_shodě_DC0069400.PDF
235,80 kB
STO STO_DC0026506.PDF
293,62 kB
Certifikát výrobku Certifikát_výrobku_DC0026507.PDF
147,18 kB
IM0028850_md.jpg btn_search

Jednosložková torkretovací směs určená na zpevňování zdí, důlních chodeb, stabilizaci základových pásů apod. s požadavkem na rychlé zatuhnutí a rychlý počáteční nárůst pevností J2. Provádět metodou tzv. suchého stříkání speciálním zařízením. Doporučená tloušťka nanášené vrstvy se volí v závislosti na zrnitosti směsi:
20 - 100 mm zrnitost 0 - 4 mm
50 - 150 mm zrnitost 0 - 8 mm
ČSN EN 14487-1

Vnější/vnitří podlaha Zpracovávat v procesu tenkého proudění POZOR! Chránit oči a ruce
  • Dobrá přilnavost
  • Mrazuvzdorný
  • Minimální odraz
  • Kontinuálně vlhkovzdorné
  • Minimální odpad
  • Cement
  • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
  • Kvalitní tříděné písky