Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT 605 Haft- und Armierungsmörtel Adhezní, stěrková a lepící malta

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_605_Haft-_und_Armierungsmörtel_Adhezní__stěr_DC0027053.PDF
491,05 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_605_Haft-_und_Armierungsmörtel_A_DC0039859.PDF
308,51 kB
Prohlášení o vlastnostech (DOP) Prohlášení_o_vlastnostech__DOP__183734_HASIT_605_Haft-_und_Armierungsmörtel_Adhezní__stěrková_a_lepící_malta_CZCS_DC0039047.PDF
68,58 kB
CE štítek CE_štítek_HASIT_605_Haft-_und_Armierungsmörtel_Adhezní__stěrková_a_lep_DC0041759.PDF
58,37 kB
IM0009683_md.jpg btn_search

Univerzální cementová malta na úpravu povrchu hladkých betonových ploch a tepelně izolačních desek (korek, minerální vlna, polystyren) pro následné nanášení omítek. Pro lepení tepelně izolačních desek a jejich armování vhodnou tkaninou. Vhodná na opravy poškozených nosných omítek.

ČSN EN 998-1

Vnitřní/Vnější prostředí Upravit zubovým hladítkem Nepoužívat při teplotě pod 5°C POZOR! Chránit oči a ruce Před zpracováním si důkladně pročtěte technický
  • Velmi dobrá přídržnost
  • Egalizuje porovité podklady.
  • Hrubý podklad pod omítky
  • Cement
  • Dolomitické vápno
  • Přísady pro zlepšení přídržnosti
  • Kopaný písek (čistý: praný, tříděný)
  • Vlákna