Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT 424 Estrich/Beton Vyztužený cementový potěr 35N/mm2

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_424_Estrich_Beton_Vyztužený_cementový_potěr__DC0026654.PDF
322,77 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_424_Estrich_Beton_Vyztužený_ceme_DC0039783.PDF
299,92 kB
Prohlášení o vlastnostech (DOP) Prohlášení_o_vlastnostech__DOP__184228_HASIT_424_Estrich_Beton_Vyztužený_cementový_potěr_35N_mm2_CZCS_DC0029325.PDF
66,69 kB
CE štítek CE_štítek_HASIT_424_Estrich_Beton_Vyztužený_cementový_potěr_35N_mm2_DC0029326.PDF
50,69 kB
IM0009849_md.jpg btn_search

Cementový potěr vyztužený skelnými vlákny určený pro vnitřní i vnější účely. Odpovídá značce CT-C35-F5 dle ČSN EN 13 813. Pro provádění sdružených i plovoucích podlah, evt. použití na výtluky v betonu. Potěr je určen do provozů s vysokým mechanickým namáháním v tloušťce 10 - 50 mm.
ČSN EN 13813

Dodací množství volně loženého materiálu min. 5 tun bez možnosti vrácení nespotřebovaného materiálu

Vnější/vnitří podlaha
  • Universální použití
  • Velmi vysoká pevnost v tlaku
  • Velmi vysoká pevnost v tahu za ohybu
  • Konzistentní kvalita
  • Cement
  • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
  • Tříděné písky