Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT FN 615 Bodenspachtel Samonivelační stěrka

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_FN_615_Bodenspachtel_Samonivelační_stěrka_DC0026640.PDF
328,94 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_FN_615_Bodenspachtel_Samonivelač_DC0035961.PDF
305,03 kB
Prohlášení o vlastnostech (DOP) Prohlášení_o_vlastnostech__DOP__299431_HASIT_FN_615_Bodenspachtel_Samonivelační_stěrka_CZCS_DC0029305.PDF
95,58 kB
IM0006792_md.jpg btn_search

K roztírání, vyhlazení, egalizaci a nivelizaci cementových, anhydritových i anhydrito-cementových podlah. Jako tenkovrstvá podlahovina a sdružené vyrovnávání na betonové podlahy. Tloušťky vrstvy od 2 mm do 15 mm. Použití pro vnitřní i vnější prostory. Odpovídá CT-C25-F6 dle ČSN EN 13813

Pozn. Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10-ti pracovních dnů

Nutno provést základní nátěr přípravkem AP 320 Haftgrund nebo AP 300 Grundierung v závislosti na savosti podkladu.

!Vor Wettereinwirkungen und Sonne geschützt verarbeiten! !Vor Wettereinwirkungen und Sonne geschützt lagern! !Vor dem Gebrauch aufrühren!
  • Jednovrstvá
  • Bez objemových změn (smrštění)
  • Vhodné na podlahové vytápění
  • Rychle tuhnoucí
  • Cement
  • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
  • Tříděný křemičitý písek