Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT 695 Hydraulkalk - Renovierputz Minerální přírodní jádrová omítka na bázi hydraulického vápna

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_695_Hydraulkalk_-_Renovierputz_Minerální_pří_DC0026544.PDF
318,97 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_695_Hydraulkalk_-_Renovierputz_M_DC0035884.PDF
295,19 kB
Prohlášení o vlastnostech (DOP) Prohlášení_o_vlastnostech__DOP___HASIT_695_Hydraulkalk_-_Renovierputz_Minerální_přírodní_jádrová_omítka_na_bázi_hydraulického_vápna_CZCS_DC0029205.PDF
164,99 kB
Certifikát - členství WTA Certifikát_-_členství_WTA_DC0040169.PDF
20,48 kB
IMG000408_md.jpg btn_search

Minerální omítka na bázi hydraulického vápna. Použitelná jako nástřik nebo vrchní omítka.

Určeno pro renovaci starých historických objektů. Splňuje požadavky památkové ochrany.

Odpovídá požadavkům památkové ochrany. Složení směsi vychází z analýzy originální historické omítky.

Vápenná omítka na těžké masívní stěny jako např. stěny z plných cihel, lomového kamene nebo smíšené zdivo. Na tepelně izolační zdivo ( lehké keramické cihly nebo pórobeton) není vápenná omítka vhodná.

Optimální podklad pro nátěrové hmoty na bázi vápna a silikátu.

Vnitřní/Vnější prostředí Zpracovávat ručně Míchatelné dvoufázovým míchadlem Nepoužívat při teplotě pod 5°C a přes 30°C Při zpracování chránit před povětrnostními vlivy a sluncem POZOR! Chránit oči a ruce
 • Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vytvrzování se sníženým vnitřním napětím.
 • Neobsahuje hydrofobní prostředky
 • Neobsahuje chemické přísady.
 • Přírodní hydraulické vápno - NHL podle EN 459-1
 • Vzdušné vápno.
 • Bez cementu
 • Bez syntetických přísad
 • Bez disperzních pryskyřic
 • Kopaný písek (čistý: praný, tříděný)
 • Přírodní hydraulické vápno - NHL podle EN 459-1
 • Vzdušné vápno.
 • Bez cementu
 • Bez syntetických přísad
 • Bez disperzních pryskyřic
 • Kopaný písek (čistý: praný, tříděný)