Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT 697 Baukasten - Kalk - Renovierputz - vormischung Předmíchaná vápenná správková a sanační omítka

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_697_Baukasten__-_Kalk_-_Renovierputz_-_vormi_DC0037990.PDF
311,21 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_697_Baukasten__-_Kalk_-_Renovier_DC0039861.PDF
292,90 kB
Prohlášení o vlastnostech (DOP) Prohlášení_o_vlastnostech__DOP__2267_HASIT_697_Baukasten__-_Kalk_-_Renovierputz_-_vormischung_Předmíchaná_vápenná_správková_a_sanační_omítka_CZCS_DC0028433.PDF
68,20 kB
Certifikát - členství WTA Certifikát_-_členství_WTA_DC0040169.PDF
20,48 kB
IMG000447_md.jpg btn_search

Jako čistě minerální jádrová omítka na zdivo z plných cihel nebo z přírodních kamenů .

Použitelná při renovaci starých staveb, kostelů a historických objektů jako postřiková malta, jádrová omítka nebo jádrová a krycí omítka s klasickou křřvkou zrnitosti. S přidáním hašeného vápna zpracovávat jako historicky vnímanou ruční omítku.

Pro venkovní a vnitřní použití.

Vnitřní/Vnější prostředí Zpracovávat ručně Míchatelné dvoufázovým míchadlem Nepoužívat při teplotě pod 5°C a přes 30°C Při zpracování chránit před povětrnostními vlivy a sluncem POZOR! Chránit oči a ruce
 • Výborné zpracování.
 • Vytvrzování se sníženým vnitřním napětím.
 • Přírodní hydraulické vápno - NHL podle EN 459-1
 • Vzdušné vápno.
 • Sumpfkalk z 3 roky uleženého vápna
 • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
 • Bez organických podílů
 • Kopaný písek (čistý: praný, tříděný)
 • Přírodní hydraulické vápno - NHL podle EN 459-1
 • Vzdušné vápno.
 • Sumpfkalk z 3 roky uleženého vápna
 • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
 • Bez organických podílů
 • Kopaný písek (čistý: praný, tříděný)