Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT Hydraulkalk- Sockelputz Vápenná malta na sokly

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_Hydraulkalk-_Sockelputz_Vápenná_malta_na_sok_DC0027299.PDF
317,83 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_Hydraulkalk-_Sockelputz_Vápenná__DC0035885.PDF
291,70 kB
Prohlášení o vlastnostech (DOP) Prohlášení_o_vlastnostech__DOP___HASIT_Hydraulkalk-_Sockelputz_Vápenná_malta_na_sokly_CZCS_DC0029195.PDF
163,02 kB
Certifikát - členství WTA Certifikát_-_členství_WTA_DC0040169.PDF
20,48 kB
IM0007674_md.jpg btn_search

Při renovaci starých staveb, kostelů a historických budov jako sanační nástřik, jádrová omítka a štuková omítka s klasickou křivkou zrnitosti. Jako čistě minerální, cement neobsahující (jádrová) omítka na zdivo z přírodních kamenů a zdivo z plných cihel.

Speciální receptura pro ochranu historických budov , měla by být zpracována pouze pod dohledem techniků Hasit.

Odpovídá požadavkům památkové ochrany. Složení směsi vychází z analýzy originální historické omítky.

Vápenná omítka na těžké masívní stěny jako např. stěny z plných cihel, lomového kamene nebo smíšené zdivo. Na tepelně izolační zdivo ( lehké keramické cihly nebo pórobeton) není vápenná omítka vhodná.

V oblasti fasádních soklů lze použít pouze v případě, že se dodrží směrnice pro použití venkovních soklových omítek.

Není vhodná pro následný keramický obklad.

Vnitřní/Vnější prostředí Zpracovávat ručně Míchatelné dvoufázovým míchadlem Nepoužívat při teplotě pod 5°C a přes 30°C Při zpracování chránit před povětrnostními vlivy a sluncem POZOR! Chránit oči a ruce
 • Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vyšší paropropustnost
 • Vysoká odolnost vůči solím
 • Neobsahuje hydrofobní prostředky
 • Přírodní hydraulické vápno - NHL podle EN 459-1
 • Bez cementu
 • Tvořící makropóry
 • Bez organických podílů
 • Kopaný písek (čistý: praný, tříděný)
 • Přírodní hydraulické vápno - NHL podle EN 459-1
 • Bez cementu
 • Tvořící makropóry
 • Bez organických podílů
 • Kopaný písek (čistý: praný, tříděný)