Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

Kamenivo - filer pro silniční účely

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__DC0029404.PDF
94,77 kB
Prohlášení o vlastnostech (DOP) Prohlášení_o_vlastnostech__DOP___Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__CZCS_DC0029173.PDF
270,18 kB
Dokument Dokument_Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__DC0029174.PDF
287,95 kB
Evropské technické schválení Evropské_technické_schválení_Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__DC0058655.PDF
318,06 kB
Zpráva o dozoru 2017 Zpráva_o_dozoru_2017_Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__DC0053980.PDF
779,23 kB
Bezpečnostní list Bezpečnostní_list_Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__DC0042710.PDF
232,57 kB
Odborné informace Odborné_informace_Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__DC0056862.PDF
567,49 kB
Informace k produktu Informace_k_produktu_Kamenivo_-_filer_pro_silniční_účely__DC0056863.PDF
420,91 kB
btn_search

Obsah CaCO3 + MgCO3: min. 70,0 %
Propad sítem 2,0 mm: 100,0 %
Propad sítem 0,125 mm: min. 85,0 %
Propad sítem 0,063 mm: min. 70,0 %
Vlhkost: max. 1,0 %
ČSN EN 13043