Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT 605 Haft- und Armierungsmörtel Adhezní, stěrková a lepící malta

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_605_Haft-_und_Armierungsmörtel_Adhezní__stěr_DC0028958.PDF
200,64 kB
Prohlášení o vlastnostech (DOP) Prohlášení_o_vlastnostech__DOP__183734_HASIT_605_Haft-_und_Armierungsmörtel_Adhezní__stěrková_a_lepící_malta_CZCS_DC0029176.PDF
28,65 kB
CE štítek CE_štítek_HASIT_605_Haft-_und_Armierungsmörtel_Adhezní__stěrková_a_lep_DC0029177.PDF
239,83 kB
Osvědčení o členství v Cechu pro zateplování budov Osvědčení_o_členství_v_Cechu_pro_zateplování_budov_DC0040170.PDF
18,18 kB
Stavební osvědčení Stavební_osvědčení_HASIT_605_Haft-_und_Armierungsmörtel_Adhezní__stěrk_DC0039532.PDF
848,40 kB
IM0009257_md.jpg btn_search

Univerzální cementová malta na úpravu povrchu hladkých betonových ploch a tepelně izolačních desek (korek, minerální vlna, polystyren) pro následné nanášení omítek. Pro lepení tepelně izolačních desek a jejich armování vhodnou tkaninou. Vhodná na opravy poškozených nosných omítek.

ČSN EN 998-1

  • Velmi dobrá přídržnost
  • Egalizuje porovité podklady.
  • Hrubý podklad pod omítky
  • Cement
  • Dolomitické vápno
  • Přísady pro zlepšení přídržnosti
  • Kopaný písek (čistý: praný, tříděný)
  • Vlákna