Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT OPTIFLEX 2K Elastická hydroizolační dvousložková stěrka

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_OPTIFLEX_2K_Elastická_hydroizolační_dvouslož_DC0026687.PDF
525,67 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_OPTIFLEX_2K_Elastická_hydroizola_DC0048694.PDF
320,68 kB
Prohlášení o vlastnostech (DOP) Prohlášení_o_vlastnostech__DOP__183827_HASIT_OPTIFLEX_2K_Elastická_hydroizolační_dvousložková_stěrka_CZCS_DC0028449.PDF
72,27 kB
Osvědčení o členství v Cechu pro zateplování budov Osvědčení_o_členství_v_Cechu_pro_zateplování_budov_DC0040170.PDF
18,18 kB
btn_search

Dvousložková těsnící hmota na bázi plastů a cementu proti nepronikající i pronikající vodě (např. nádrže na vodu) a také jako elastická těsnící vrstva na sanace balkonů a teras; silážních a odpadních jímek a nádrží. Vhodné jako izolace armovací vrstvy zateplovacích systémů a i jako armovací vrstva k uložení tkaniny v oblasti soklu.

Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10ti pracovních dnů.

Před použitím promíchejte Při nanášení štětcem může být přidáno max.10% vody Nepoužívat při teplotě pod 5°C a přes 30°C Při zpracování chránit před povětrnostními vlivy a sluncem Vnější/vnitří podlaha
  • Elastický, flexibilní
  • Kontinuálně vlhkovzdorné
  • Bez rozpouštedel a změkčovadel
  • Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Vysoká přilnavost
  • Disperzní pojivo
  • Cement
  • Disperzní pojivo
  • Cement