Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index
IM0007480_gi.jpg

Zdicí malty

 

Zdivo lze budovat rozličnými způsoby. Hrají zde roli stavebně – fyzikální

vlastnosti jako jsou stabilita, dlouhodobá trvanlivost, estetika a ochrana

životního prostředí. Firma HASIT se postavila těmto požadavkům tak, že

vyvíjí již mnoho let různé druhy zdicích malt s pomocí cíleného výzkumu.

Naše zkušenosti jsou velmi rozsáhlé. Vývoj suchých maltových směsí

umožnil díky nejmodernějším mísícím zařízením výrobu zdicích malt stálé

kvality a s vlastnostmi přizpůsobenými konkrétnímu použití. Pro řešení

vašich úkolů nabízí firma HASIT více než tucet malt pro zdění s funkčností

mnoha let.