Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT 952 Hydraulkalk - Mörtel Vápenná malta

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_952_Hydraulkalk_-_Mörtel_Vápenná_malta_DC0027099.PDF
415,66 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_952_Hydraulkalk_-_Mörtel_Vápenná_DC0052178.PDF
295,91 kB
Prohlášení o vlastnostech (DOP) Prohlášení_o_vlastnostech__DOP__5911_HASIT_952_Hydraulkalk_-_Mörtel_Vápenná_malta_CZCS_DC0028436.PDF
76,07 kB
CE štítek CE_štítek_HASIT_952_Hydraulkalk_-_Mörtel_Vápenná_malta_DC0067267.PDF
58,65 kB
IM0002167_md.jpg btn_search

Vápenná zdicí malta na bázi vysoce hydraulického vápna. Minerální stavební hmota splňující požadavky památkové péče.

Pro zednické a omítací práce na pohledovém zdivu z přírodního kamene a plných cihel. Obzvláště vhodná pro opravy na starém zdivu a historických zdích. V přírodním světlém žlutavém barevném tónu.

Minerální stavební materiál v souladu s dodatkem A ekologické katalogu dotačního bydlení.

Vnitřní/Vnější prostředí Zpracovávat ručně Míchatelné dvoufázovým míchadlem Míchatelné průtokovou míchačkou D20/40 Nepoužívat při teplotě pod 5°C a přes 30°C Při zpracování chránit před povětrnostními vlivy a sluncem POZOR! Chránit oči a ruce
  • Výborné zpracování.
  • Dobrá přídržnost ke zdicím prvkům
  • Vytvrzování se sníženým vnitřním napětím.
  • Dobré ruční zpracování
  • Přírodní hydraulické vápno - NHL podle EN 459-1
  • Bez organických podílů
  • Kvalitní vápencový písek
  • Přírodní hydraulické vápno - NHL podle EN 459-1
  • Bez organických podílů
  • Kvalitní vápencový písek