Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT 950 Mauermörtel M5 Zdicí malta 5 N/mm²

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_950_Mauermörtel___M5_Zdicí_malta_5_N_mm²_DC0027108.PDF
587,77 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_950_Mauermörtel___M5_Zdicí_malta_DC0053695.PDF
308,86 kB
Prohlášení o vlastnostech (DOP) Prohlášení_o_vlastnostech__DOP__183634_HASIT_950_Mauermörtel___M5_Zdicí_malta_5_N_mm²_CZCS_DC0067924.PDF
71,81 kB
CE štítek CE_štítek_HASIT_950_Mauermörtel___M5_Zdicí_malta_5_N_mm²_DC0067923.PDF
55,50 kB
IM0009221_md.jpg btn_search

Vápenocementová malta pro zdění všech druhů stavebních materiálů. U frakce 0 - 2mm je možná pneumatická doprava ze sila k míchacímu zařízení. Odpovídá normální zdicí maltě G, třídy M5.
ČSN EN 998-2

Vnitřní/Vnější prostředí Zpracovávat ručně Míchatelné průtokovou míchačkou D20/40 Při zpracování chránit před povětrnostními vlivy a sluncem POZOR! Chránit oči a ruce Nepoužívat při teplotě pod 5°C a přes 30°C
  • Dobré strojní zpracování
  • Dobrá přídržnost ke zdicím prvkům
  • Vyšší vydatnost
  • Dobré ruční zpracování
  • Hrubší zrnitost
  • Cement
  • Dolomitické vápno
  • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
  • Kvalitní vápencový písek