Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT 820 LEICHT - Mauermörtel M5 Zdicí malta tepelně izolační 5N/mm²

 
btn_search

Tepelně izolační vápenocementová malta pro zdění tepelně izolačních stavebních hmot jako např. LIAPOR, POROTHERM, CITHERM, ... Odpovídá lehčené zdicí maltě L, třídy M 5. Vzhledem k lehčenému
kamenivu má vysokou vydatnost. λ = 0,27 (W/m.k)
ČSN EN 998-2
Pozn. Dodací množství volně ložené min. 5 tun bez možnosti vrácení nespotřebovaného materiálu

Vnitřní/Vnější prostředí Zpracovávat ručně Míchatelné průtokovou míchačkou D100 Nepoužívat při teplotě pod 5°C a přes 30°C Při zpracování chránit před povětrnostními vlivy a sluncem
  • Tepelně izolační
  • Dobrá přídržnost ke zdicím prvkům
  • Vyšší vydatnost
  • Dobrá zádrž vody
  • Dobré ruční zpracování
  • Dolomitické vápno
  • Cement
  • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
  • Lehčící přísady - minerální