Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT 822 LEICHT - Mauermörtel M5 Zdicí malta tepelně izolační 5N/mm2

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_822_LEICHT_-_Mauermörtel__M5_Zdicí_malta_tep_DC0027110.PDF
901,44 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_822_LEICHT_-_Mauermörtel__M5_Zdi_DC0029588.PDF
307,10 kB
Prohlášení o vlastnostech (DOP) Prohlášení_o_vlastnostech__DOP__299259_HASIT_822_LEICHT_-_Mauermörtel__M5_Zdicí_malta_tepelně_izolační_5N_mm2_CZCS_DC0029242.PDF
73,43 kB
CE štítek CE_štítek_HASIT_822_LEICHT_-_Mauermörtel__M5_Zdicí_malta_tepelně_izola_DC0029243.PDF
57,01 kB
IM0008049_md.jpg btn_search

Vysoce tepelně izolační vápenocementová malta pro zdění tepelně izolačních stavebních hmot jako např. LIAPOR, POROTHERM, CITHERM. Odpovídá lehčené zdicí maltě L, třídy M 5. Vzhledem k lehčenému kamenivu má velmi vysokou vydatnost. λ= 0,18 (W/m.k)
ČSN EN 998-2

Pozn. Dodací množství volně ložené min. 5 tun bez možnosti vrácení nespotřebovaného materiálu

Vnitřní/Vnější prostředí Zpracovávat ručně Míchatelné průtokovou míchačkou D20/40 Nepoužívat při teplotě pod 5°C a přes 30°C Při zpracování chránit před povětrnostními vlivy a sluncem
  • Vysoce tepelně izolační
  • Dobrá přídržnost ke zdicím prvkům
  • Vyšší vydatnost
  • Dobrá zádrž vody
  • Dobré ruční zpracování
  • Dolomitické vápno
  • Cement
  • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
  • Lehčící přísady - minerální