Toolbox
Downloads (0)
Produkt-Index

HASIT 830 LEICHT - Mauermörtel M10 Zdicí malta tepelně izolační 10N/mm2

 
Downloads:
Technický list (TL) Technický_list__TL__HASIT_830_LEICHT_-_Mauermörtel__M10_Zdicí_malta_te_DC0027109.PDF
551,98 kB
Bezpečnostní list výrobku (BLV) Bezpečnostní_list_výrobku__BLV__HASIT_830_LEICHT_-_Mauermörtel__M10_Zd_DC0042024.PDF
311,18 kB
Prohlášení o vlastnostech (DOP) Prohlášení_o_vlastnostech__DOP__306805_HASIT_830_LEICHT_-_Mauermörtel__M10_Zdicí_malta_tepelně_izolační_10N_mm2_CZCS_DC0029240.PDF
72,28 kB
CE štítek CE_štítek_HASIT_830_LEICHT_-_Mauermörtel__M10_Zdicí_malta_tepelně_izol_DC0029241.PDF
56,51 kB
IM0009682_md.jpg btn_search

Tepelně izolační vápenocementová malta pro zdění tlakem namáhaných zdí z tepelně izolačních stavebních hmot jako např. LIAPOR, POROTHERM, CITHERM, ... Odpovídá lehčené zdicí maltě L, třídy M 10. Vzhledem k lehčenému kamenivu má vysokou vydatnost. λ= 0,27 (W/m.k)
ČSN EN 998-2

Pozn. Dodací množství volně ložené min. 5 tun bez možnosti vrácení nespotřebovaného materiálu

Vnitřní/Vnější prostředí Zpracovávat ručně Míchatelné průtokovou míchačkou D100 Nepoužívat při teplotě pod 5°C a přes 30°C Při zpracování chránit před povětrnostními vlivy a sluncem
  • Tepelně izolační
  • Dobrá přídržnost ke zdicím prvkům
  • Vyšší vydatnost
  • Dobrá zádrž vody
  • Dobré ruční zpracování
  • Dolomitické vápno
  • Cement
  • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
  • Lehčící přísady - minerální