HASIT-Naše produkty

Bylo nalezeno 11 Produkty

Obytné prostory bývají pravdou

Hasit má desítky let zkušeností v oblasti vývoje a výroby minerálních omítek a omítkových systémů pro řadu aplikací v nových i starých budovách. Ať už jako designový prvek nebo jako ochranu zdiva před povětrnostními vlivy a mechanickým zatížením. Vnitřní i vnější omítky musí splňovat nejpřísnější normy a požadavky. Spektrum sahá od klasických a ekologických systémů vnitřních omítek přes vysoce výkonné venkovní omítky, až po speciální produkty.

HASIT 153

Tenkovrstvá sádrová omítka

Nový

Nové zprávy

Objevte naše nové produkty

HASIT 156 Gips-Kalk- Feinputz

Sádro-vápenná jemná omítka (štuk)

HASIT 400 Gipsglätte

Sádrová stěrka jemná

HASIT 600 Dünn-Filzputz

Tenkovrstvá jemná omítka

Nový

HASIT 601 Dünn-Filzputz verstärkte

Vyztužená tenkovrstvá omítka

HASIT 160 FEIN-Kalkputz

Jemná vápenná omítka(štuk)

HASIT 161 FEIN-Kalkputz - NASS

Jemná vápenná omítka(štuk) - pastovitá

HASIT 162 Fein-Kalkputz

Jemná vápenná omítka (štuk)

Nový

HASIT 165 FEIN-Kalkputz PREMIUM

Vytuněná jemná vápenná omítka(štuk)

HASIT PF 880 OPTI

Vápenná stěrka jemná

HASIT PF 360 TREND

Polymerakrylátová jemná stěrka

Náš vyhledávač produktů

Stále si nejste jisti, který produkt je pro Vás vhodný?

Spusťte náš vyhledávač produktů!

HASIT Produkty

HASIT - “Přirozeně lépe stavět“ - tento slogan charakterizuje naši činnost, jakožto výrobce stavebních materiálů

Přesně koordinované a v laboratořích testované stavební systémy zajišťují spokojenost našich zákazníků. Dříve regionální výrobce vápna, dnes celoevropský expert na stavební materiály a systémové řady. Společnost HASIT je úzce spjata se svým původem a tradicí. V posledních letech se ovšem přeorientovala na inovativního a systémového partnera. Hodnoty jako přesnost a spolehlivost jsou stejně tak nedílnou součástí naší filozofie jako odpovědné využívání zdrojů.