Betony a inženýrské stavitelství

Beton - důležitá stavební hmota dnešní doby!

Více než 50% všech dnešních staveb je postavena z betonu. Betonu jsou připisovány vlastnosti jako dlouhá životnost, odolnost a jiné typické vlastnosti, např. libovolné tvarování. Tím se stává beton nenahraditelnou stavební hmotou. Betonem vytvořené plochy o mnoha metrech čtverečných fasád budov představují obraz bydlení v našich městech a na sídlištích. Hlavními součástmi betonu je pojivo (cement), plnivo (kamenivo atd.) a voda. Cement vytváří spojení různých složek betonu a závisí na něm kvalita stavby.

Z důvodu nedostatečné pevnosti betonu v tahu se betonové konstrukce v pozemním stavitelství opatřují ocelovými armaturami. Nejdůležitějším předpokladem celkové pevnosti je společné působení ocelové armatury a betonu. Toto nutné spolupůsobení je však zaručeno jako trvalé jen tehdy, když je ocelová armatura dostatečně kryta vrstvou betonu nebo použitím jiných opatření, která zajistí ochranu před škodlivými vlivy okolního prostředí.

HASIT nabízí v oblastech betonů velké množství betonových směsí:

  • Stříkané betony s různými velikostmi zrn a různými vlastnostmi
  • Silnovrstvé a tenkovrstvé správkové malty pro sanace betonu
  • Suché betonové směsi pro betonářské práce
  • Ochranné nátěry na betonové konstrukce

 

Stříkané betony

Pojmem stříkaný beton se označuje současně jak materiál, tak rovněž druh pracovního stavebního procesu (postupu). Při tomto pracovním postupu se vedle celé řady speciálních strojních zařízení a nástrojů musí zajistit odborně vyškolený personál. Aplikace tohoto postupu je smysluplná zejména tam, kde se pracuje s betonovými skořepinami zakřivených tvarů nebo při výrobě geometricky velmi nepravidelných forem, které by vyžadovaly vysoké náklady na bednění. Dále se používá k zesílení, zpevnění nebo prostě k (opravě) sanaci staré betonové konstrukce. Na starý beton se nanáší slabé vrstvy betonu (tzv. vyspravení a zesílení).

Suché betony

Beton je stavební materiál, který se využívá v mnoha pracích v oblastech pozemního stavitelství, v oblasti inženýrských staveb, při stavbě silnic a v zahradní architektuře. Získání správného množství, případně stálé (přesné) kvality betonu v místě stavby, vyžaduje co nejpřesnější plánování a nákladnou přepravu z výrobny betonu (betonárky). HASIT SMP Beton v silu dává oproti tomu možnost jednoduchého a efektivního plánovaní přímo na staveništi. S využitím sila na beton od firmy HASIT máte kdykoliv k dispozici beton, množství, které právě potřebujete a vždy ve stejné kvalitě.

Izolace

Vlhkost ničí stavební materiály středně až dlouhodobě. Za účelem ochránění ploch stěn před pronikáním vlhkosti nebo vody se používají, v závislosti na daných požadavcích, stavebně prověřené a stavebně definované materiály, případně těsnící hmoty, a to ve formě akrylátových nebo hydraulicky pojených hmot, modifikovaných syntetickými přídavky. U obkladů a obkladových desek existují stavebně prověřené těsnící systémy ve spojení se stavebním lepidlem. V oblastech styku se zemí se může použít místo dosud běžných bitumenových těsnících hmot, které se neomítají, prověřená a odzkoušená minerální, flexibilní těsnění, které je možné v případě potřeby nanášet i omítáním. Citlivé jsou zejména přechody rohů, které se proto utěsňují vložením těsnících pásků.

NOVINKA

Cementová malta

HASIT 473 BETONREPARATURMÖRTEL

Vlákny vyztužená cementová reprofilační opravná malta, určená k opravě veškerých betonových i železobetonových konstrukcí a panelů především v pozemním stavitelství.