Materiál pro vnější omítky

Materiál pro vnější omítky

Dokonale přizpůsobený Vašim potřebám!

Minerální omítky

Ekologický, ekonomický designový prvek

Více než 100 let jsou minerální omítky ceněny pro svou odolnost, trvanlivost a estetický dojem. Minerální omítka je vyráběna jako suchá omítková směs. Její ekologicky nezávadné součásti, jako je vápenný hydrát, bílý cement a vysoce kvalitní vápencový písek, jsou v Evropě jedinečné. Rozličné struktury, barevné tóny a zrnitosti zaručují výrazné a individuální ztvárnění povrchů. Minerální omítky jsou světlostálé a odolné vůči počasí. Jejich složení je zárukou minimálního difúzního odporu. Jednoduché zpracování a nejlepší poměr cena / výkon dělá z minerální omítky oblíbený a ekonomický prvek pro vnitřní prostory a fasády.

 

Prostředí a stavební fyzika v harmonii

Materiál vnějších omítek

V oblastech vnitřního a vnějšího použití nám omítky HASIT ukazují svoji krásnou tvář. A to ať už se jedná o umělecký atraktivní prvek nebo o ochranu zdiva před vlivy počasí. V dřívějších dobách se používaly jílové malty, se kterými se ještě dnes můžeme setkat v jižních zemích, tyto se však v souvislosti s ekologickým stavebnictvím znovu dostávají do popředí i v našich zeměpisných šířkách. Jako první minerální pojivo se používalo vápno. Pomocí vápna se mohly vytvářet vnější, počasí odolné omítky, které se na různých chrámech dochovaly až do současnosti. Vynález portlandského cementu v polovině 19. století umožnil výrobu hydraulického pojiva, se kterým bylo možné vyvinout a vyrobit vysoce odolné stavební hmoty.

Pastové omítky

HASIT Silikátové omítky

Jako konzervační prostředek je už po celé generace používáno vodní sklo. Je to krásný příklad využití nezávadné látky v oblasti ochrany fasád.Jednosložkové pojivo na bázi vodního skla, připravené k okamžitému použití v silikátových omítkách a silikátových barvách, je optimalizované a vyzrává bez tvorby trhlin. Možnosti použití tohoto pojiva jsou velmi otevřené, nejčastěji se ovšem využívá při povrchové ochraně fasád – hlavně díky své vysoké odolnosti vůči působení povětrnostních vlivů. Díky své anorganické povaze – tvorbě krystalové mřížky při tvrdnutí – dochází k pevnému, hloubkovému spojení s podkladem. Omítky a nátěry na silikátové bázi se vyznačují výbornými difúzními vlastnostmi a jsou taktéž vhodné k ochraně historických budov.

HASIT Silikonové omítky

Jako pojivo se používá silikonová pryskyřice, která má podobnou strukturu jako křemenný písek. Tato moderní stavební hmota vytváří mikroporézní plochy, které jsou extrémně vodoodpudivé. Mimo aplikace v bytové a průmyslové výstavbě se vynikajících difúzních a hydrofobních vlastností s úspěchem využívá při rekonstrukci fasád. V omítkách se používá vysoký procentuání podíl silikonové pryskyřice ve formě vodních emulzí s vhodnými disperzemi různých polymerů. To zaručuje splnění požadavků kladených na dlouhou životnost fasády a její vysokou odolnost vůči působení povětrnostních vlivů. Omítky jsou velmi odolné vůči chemickému zatížení (kyselé deště), mechanickému opotřebení i vůči napadení mikroorganismy (plísně, řasy, apod.).

HASIT SiSi omítky

Jsou omítky s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Fasády zatěžuje ve značné míře řada nepříznivých faktorů, jako je působení atmosférických vlivů (voda, SO2, CO2, atd.), mikroorganismů (řasy, plísně, atd.), eroze a mechanické namáhání (otěr, rázové zatěžování). Omítka SiSi firmy HASIT spojuje všechny pozitivní vlastnosti silikonových a silikátových systémů a představuje tak unikátní moderní fasádní omítku.

Akrylátové omítky

Akrylátové omítky obsahují pojivo z umělé pryskyřice, díky kterému jsou omítky tvrdé, houževnaté a vodoodpudivé. Mají ale také své slabší stránky a těmi jsou menší odolnost proti ulpívání prachu (více se špiní) a horší paropropustnost. Vzhledem ke snížené paropropustnosti nejsou tyto omítky doporučovány na kontaktní zateplovací systémy s minerální vlnou, kde by negativně ovlivnili jinak vcelku dobré vlastnosti paropropustnosti celého systému. U zateplovacích systémů s polystyrenem je jejich použití bez problémů, jelikož je fasáda tak jako tak uzavřená neprodyšným polystyrénem.

Trassové omítky

Firma HASIT používá značkový trass, který pochází z těžby horniny zvané suevit (brekciová hornina podobná tufům, vyskytující se v kráteru Ries v Bavorsku nedaleko řeky Dunaje - impaktní kráter po dopadu meteoritu). Trass je vysoce porézní hornina, vyskytující se v přírodě a je převážně vulkanického původu. Jedná se o materiál, který byl používán v recepturách historických omítek a malt. Firma HASIT používá základy starých receptur a díky novým technologiím jsou nyní vyráběny vápenné omítky s lepším zpracováním a s vylepšenými vlastnostmi pro dlouhodobější ochranu budov.

Vápenné / Vápenocementové / Cementové omítky

Vápenocementové omítky spojují výhody vápenných a cementových omítek. Cíleným přídavkem vápna lze u omítky doplnit vlastnosti, podmíněné použitím cementu, jako jsou vysoká pevnost, odolnost a při tom se zlepší zpracovatelnost.
Aplikují se zejména v bytových prostorách, vlhkých místnostech, schodištích (vysoká mechanická odolnost), v oblastech vnějšího i vnitřního použití.

Minerální vnější omítky od firmy HASIT vytváří plochu beze spár, splňují požadavky moderních obytných staveb a chrání stavební materiály vnějších stěn. Chrání před vlhkem a mokrem, regulují teplotní změny, zaručují difúzi vodních par, chrání před mechanickými vlivy

Hydraulické omítky

Hydraulické vápenné omítky jsou stále oblíbenější, a to nejen při péči o historické památky. Omítky vyráběné na bázi přírodního (vysoce vypáleného) hydraulického vápna vykazují mnoho předností: poddajnost, snadné zpracování, světlé až bělavé zbarvení omítky, nízké smrštění a rovnoměrné vytvrzení, vysoké hodnoty pevnosti a rovněž dobrou odolnost vůči mrazu a povětrnosti.

Lepidla a armovací malty

Stavební lepidla a stěrkové tmely jsou univerzálně použitelné lepicí a vyrovnávací malty pro běžné použití na stavbě. Stavební lepidla se používají jako adhezní můstky na hladkých kritických podkladech. Velmi rozšířeným účelem použití je přestěrkování zdrsněných nebo nerovným jádrových omítek před nanesením hlavní omítky. Zvýšený význam mají stavební lepidla s vloženou textilní sítí.

Plošné a také diagonální výztuže (armování) nemohou bezpečně zabránit tvoření trhlin, mohou však toto riziko zmenšit. Armovací malta musí vytvořit s povrchem textilní sítě dostatečnou vazbu. 
 

Design

Struktura a barva venkovních omítek by se měla přizpůsobit místním podmínkám.

Požadavky

Vnější stěny budov musí být fyzicky přizpůsobeny současným požadavkům.

Podklady

Před použitím nových omítek by měl být pečlivě prozkoumán stávající stav podkladu.