HASIT-Naše produkty

Bylo nalezeno 5 Produkty

Toužíte po teplu a pohodlí

Výstavba je masivním zásahem do životního prostředí, který výrazně zatěžuje ekologickou rovnováhu. 40% celkové spotřeby energie se vynakládá na vytápění budov. Bohužel téměř třetina vyrobené tepelné energie uniká nechráněnými plášti budov. Stále se zdokonalující stavební materiály a zateplovací systémy naštěstí umožňují realizace takových staveb, které mají výrazně nižší spotřebu energií na jejich provoz. Zateplovací systémy HASIT jsou tedy výhodnou investicí do budoucna jak z ekologického, tak i ekonomického hlediska. Díky nižší energetické náročnosti dochází k nezanedbatelným finančním úsporám okamžitě po jejich správné realizaci.

Hasitherm

Zateplovací systém na bázi certifikovaných omítek
Nový

Nové zprávy

Objevte naše nové produkty

HASIT FIXIT Aerogel

Vysoce tepelně izolační systém na bázi omítek

RÖFIX CalceClima® Thermo-System

Ekologický vápenný tepelně izolační systém pro biologické bydlení
Nový

WDVS Hasitherm POL

Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004

HASIT Hasitherm MW - Basic - Putzsystem

Zateplovací systém na bázi minerální vaty dle ETAG 004

Náš vyhledávač produktů

Stále si nejste jisti, který produkt je pro Vás vhodný?

Spusťte náš vyhledávač produktů!

HASIT Produkty

HASIT - “Přirozeně lépe stavět“ - tento slogan charakterizuje naši činnost, jakožto výrobce stavebních materiálů

Přesně koordinované a v laboratořích testované stavební systémy zajišťují spokojenost našich zákazníků. Dříve regionální výrobce vápna, dnes celoevropský expert na stavební materiály a systémové řady. Společnost HASIT je úzce spjata se svým původem a tradicí. V posledních letech se ovšem přeorientovala na inovativního a systémového partnera. Hodnoty jako přesnost a spolehlivost jsou stejně tak nedílnou součástí naší filozofie jako odpovědné využívání zdrojů.

Stránka se načítá ...