Udržitelnost v centru pozornosti

Udržitelnost v centru pozornosti

FILOZOFIE - ODPOVĚDNOST - HODNOTY

Udržitelnost ve smyslu „Corporate Social Responsability“ (CSR) /společenské odpovědnosti firem/ je ústředním tématem naší doby. Skupina FIXIT GRUPPE se ujímá této zásadní výzvy a přebírá svou společenskou odpovědnost. Společně s podniky značek FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL a RÖFIX důsledně přizpůsobujeme naše strategie a opatření. Přitom se řídíme pokyny iniciativy OSN Global Compact s jejími deseti základními principy a jednáme v souladu s celosvětově uznávanými kritérii pro udržitelné investování „ESG“.

Udržitelnost ve společnosti HASIT

CSR

Zaměření na udržitelnost

Společenská odpovědnost firem

Společnost HASIT se aktivně zavazuje k ekonomicky rozumnému a udržitelnému jednání.

ESG

ESG KRITÉRIA

Základy našich činů

Společnost HASIT vychází z kritérií ESG jako nástroje pro kontrolu a sledování svých aktivit v oblasti udržitelnosti.

Šetrnost ke klimatu

Naše cíle

Skupina FIXIT GRUPPE je již ve své bilanci GHG+ negativní, a proto je šetrná ke klimatu. Pro další zlepšení a zvýšení udržitelnosti jsou implementovány konkrétní cíle.

"Jako evropský lídr ve vývoji a výrobě stavebních materiálů svými inovativními fasádními a izolačními systémy již nyní účinně přispíváme ke snižování emisí CO2. Tento potenciál budeme i nadále rozvíjet a vytvářet individuální řešení pro neustále se měnící poptávku. To nám pomáhá digitalizovat se na úrovni skupiny a implementovat nové technologie.“
Hanswilli Jenke, CEO FIXIT GRUPPE

Naše výzvy

Vnější vlivy prostředí

HASIT slaďuje strategii udržitelnosti tak, aby vnější vlivy, jako je změna klimatu a udržitelnost, byly řešeny co nejkonstruktivněji.

Naše mise

Izolace je budoucnost!

Produkty HASIT mají vysokou společenskou hodnotu v oblasti udržitelnosti. Izolace je klíčem ke snížení skleníkových plynů v životním cyklu budov.

> 90 %
Obalové materiály optimalizované pro skleníkové plyny
> 30%
Investic do výzkumu a vývoje skupiny FIXIT v oblasti udržitelných produktů

ZPRÁVA Z PRAXE

Udržitelné projekty v České republice

Pokud jde o opatření ke snížení spotřeby energie – HASIT již zahájil projekty k dosažení a optimalizaci cílů udržitelnosti.

UDRŽITELNOST

Kontakt

Napište nám, vstupte s námi do komunikace! Co můžeme zlepšit? Nebo se s námi jen podělte o své zkušenosti a nápady: nachhaltigkeit@fixit-gruppe.com.