Fasádní zateplovací systémy

Fasádní zateplovací systémy

Tepelněizolační omítky

Tepelně izolační omítky

Pomocí tepelněizolačních omítek lze zhotovit bezespáré izolační vrstvy, které se bez problému přizpůsobí všem geometrickým tvarům podkladu pod omítku. Dají se tak harmonicky realizovat různá okenní a dveřní ostění, výstupky nebo zaoblení. Tepelněizolační omítka se přitom postará o rovnoměrnou povrchovou teplotu a s použitím kvalitního přírodního hydraulického vápna ,,NHL 5 Kalk" (HASIT Fixit 222) o vysoce alkalické prostředí.

Stěny, které jsou takto omítnuté, zůstanou difuzně otevřené, takže i po energetické sanaci dochází k přirozrnému vyrovnání vlhkosti. V oblasti památkové péče nastala, díky systému Hasit Aerogel, vůbec poprvé možnost uvést historické budovy do aktuálního energetického stavu, anižby se měnil jejich vnější vzhled. Tepelně izolační omítky principiálně vykazují četné výhody:


•    jsou maximálně tepelněizolační
•    není zapotřebí žádná dodatečná tepelná izolace
•    snížení tepelné zátěže v podkladu pod omítku
•    zvýšená odolnost proti vzniku trhlin
•    velmi vysoká difuzní otevřenost
•    doporučují se pro památkovou péči (HASIT Fixit 222)
•    přírodní minerální struktura systému (HASIT Fixit 222 a HASIT 850)
•    jsou možné velké tloušťky vrstev
•    vysoká vydatnost
•    vynikající ruční i strojní zpracování

Systémová skladba

Každý HASIT systém tepelněizolačních omítek se stává z tepelněizolační jádrové omítky, jedné ochranné vrstvy z izolační omítky a z hydrofobní vrchní omítky. Tyto vrstvy omítek jsou z hlediska svých vlastností vzájemné optimálně sladěny. Teprve vzájemným působením plně rozvinou své izolační vlastnosti  a zároveň chrání budovu před povětrnostními a jinými vlivy. Difuzné otevřené vápenné nátěry a četné barevné varianty umožňují individuelní řešení fasád.

Vnitřní a vnější použití

Tyto produkty jsou maximálně vhodné i pro vnitřní použití. Většina domů dnes stále ještě ztrácí hodné energie a okraji oken, u okenních rámů a a v přechodu ke stěně. Rozdílné teploty povrchů kromě toho vedou k tvorbě kondenzátu na nejchladnějších místech a v důsledku vlhkosti na povrchu se může tvořit plíseň. Vnitřní izolaci z tepelněizolační omítky lze nanést jednoduše a rychle. Omítka je navíc aplikována přímo na zdivo a nedovoluje vznik žádných štěrbin, kde by mohlo dojít ke kondenzaci vlhkosti. Její vysoká účinnost již při malé tloušťce nánosu vytváří prostorový zisk a snižuje teplotní rozdíl. Kromě toho nevznikají žádné tepelné mosty, což znamená přímé snížení nákladů na vytápění.

Tepelněizolační omítka a příčné děrované cihly - ideální kombinace pro novostavby

Tepelněizolační omítka a tepelněizolační příčné děrované cihly jsou stavební materiály minerálního původu. Ve svých vlastnostech se vzájemně doplňují ideálním způsobem. Jejich tepelná izolace garantuje dobrou tepelnou ochranu vnější stěny. Navíc si oba materiály si sebou nesou jednotlivě nebo v kombinaci další důležité vlastnosti, které jsou pro vnější stěny nezbytné. vysokou únosnost, jakož i vynikající ochranu proti vlhkosti.

Nízká difuze vodní páry - difuzní odpor tepelněizolační omítky doplňuje dobrý transport vlhkosti v pórovitých příčně děrovaných cihlách. Tím je zajištěno, že se snadno odbourá vlhkost v novostavbách a že se nevyskytnou žádné škodlivé koncentrace vlhkosti v průřezové ploše stěny. Oba stavební materiály ostatně odpovídají z důvodu své vysoké životnosti, z důvodu nekomplikované manipulace a dobrých recyklačních vlastností i požadavkum moderního stavění.

Tepelněizolační omítky HASIT

HASIT nabízí dvě různé tepelně izolační omítky pro fasády:

•    Fixit Aerogel (HASIT 222)
•    Dämm-EPS (HASIT 850)

HASIT Fixit 222 aerogelová tepelněizolační omítka představuje vysoce výkonný systém minerálního původu na bázi aerogelové technologie. Jako celosvětově první tepelněizolační omítkový systém kombinuje pozitivní vlastnosti minerálních vápenných omítkovách systémů s výhodami velmi výkonného izolačního systému. Hodí se jak pro vnější tak pro vnitřní použití. Díky aerogelům, které jsou v ní zapracovány, dosahuje tato izolační omítka součinitele tepelné vodivosti λD 0,028 W/mK. Tím lze již při tloušťce vrstvy čnnící pouhé čtyři centimetry dosáhnout stejné tepelněizolační vlastnosti jako s tradičními omítkami při přibližně 14 cenitmetrech tloušťky.

Minerální tepelněizolační omítkový systém s HASIT 850 kombinuje pozitivní vlastnosti minerálních omítkových systémů s výhodami minerálního izolačního systému. U minerálního izolačního systému s HASIT 850 používá EPS lehké plnivo jako izolační složku. Tento materiál je vhodný výlučně pro vnější použití. Jedná se o ekologickou biologickou tepelněizolační omítku pro bezespárou izolaci. Tato tepelněizolační omítka má součinitel tepelné vodivosti λD 0,07 W/mK. Difuzně otevřená omítka je lehce zpracovatelná a má vysokou vydatnost.

Veškeré tepelněizolační omítky HASIT regulují vlhkost a je možné je aplikovat i ve větší tloušťce vrstvy.

 

 

HASIT Fixit 222 Video