Materiál pro vnější omítky

Materiál pro vnější omítky

Dokonale přizpůsobený Vašim potřebám!

Prostředí a stavební fyzika v harmonii

Materiál vnějších omítek

V oblastech vnitřního a vnějšího použití nám omítky HASIT ukazují svoji krásnou tvář. A to ať už se jedná o umělecký atraktivní prvek nebo o ochranu zdiva před vlivy počasí. V dřívějších dobách se používaly jílové malty, se kterými se ještě dnes můžeme setkat v jižních zemích, tyto se však v souvislosti s ekologickým stavebnictvím znovu dostávají do popředí i v našich zeměpisných šířkách. Jako první minerální pojivo se používalo vápno. Pomocí vápna se mohly vytvářet vnější, počasí odolné omítky, které se na různých chrámech dochovaly až do současnosti. Vynález portlandského cementu v polovině 19. století umožnil výrobu hydraulického pojiva, se kterým bylo možné vyvinout a vyrobit vysoce odolné stavební hmoty.

Minerální omítky

Ekologický, ekonomický designový prvek

Více než 100 let jsou minerální omítky ceněny pro svou odolnost, trvanlivost a estetický dojem. Minerální omítka je vyráběna jako suchá omítková směs. Její ekologicky nezávadné součásti, jako je vápenný hydrát, bílý cement a vysoce kvalitní vápencový písek, jsou v Evropě jedinečné. Rozličné struktury, barevné tóny a zrnitosti zaručují výrazné a individuální ztvárnění povrchů. Minerální omítky jsou světlostálé a odolné vůči počasí. Jejich složení je zárukou minimálního difúzního odporu. Jednoduché zpracování a nejlepší poměr cena / výkon dělá z minerální omítky oblíbený a ekonomický prvek pro vnitřní prostory a fasády.

Pastovité omítky

HASIT Silikátové omítky

Jako konzervační prostředek je už po celé generace používáno vodní sklo. Je to krásný příklad využití nezávadné látky v oblasti ochrany fasád.Jednosložkové pojivo na bázi vodního skla, připravené k okamžitému použití v silikátových omítkách a silikátových barvách, je optimalizované a vyzrává bez tvorby trhlin. Možnosti použití tohoto pojiva jsou velmi otevřené, nejčastěji se ovšem využívá při povrchové ochraně fasád – hlavně díky své vysoké odolnosti vůči působení povětrnostních vlivů. Díky své anorganické povaze – tvorbě krystalové mřížky při tvrdnutí – dochází k pevnému, hloubkovému spojení s podkladem. Omítky a nátěry na silikátové bázi se vyznačují výbornými difúzními vlastnostmi a jsou taktéž vhodné k ochraně historických budov.

HASIT Silikonové omítky

Jako pojivo se používá silikonová pryskyřice, která má podobnou strukturu jako křemenný písek. Tato moderní stavební hmota vytváří mikroporézní plochy, které jsou extrémně vodoodpudivé. Mimo aplikace v bytové a průmyslové výstavbě se vynikajících difúzních a hydrofobních vlastností s úspěchem využívá při rekonstrukci fasád. V omítkách se používá vysoký procentuání podíl silikonové pryskyřice ve formě vodních emulzí s vhodnými disperzemi různých polymerů. To zaručuje splnění požadavků kladených na dlouhou životnost fasády a její vysokou odolnost vůči působení povětrnostních vlivů. Omítky jsou velmi odolné vůči chemickému zatížení (kyselé deště), mechanickému opotřebení i vůči napadení mikroorganismy (plísně, řasy, apod.).

HASIT SiSi omítky

Jsou omítky s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Fasády zatěžuje ve značné míře řada nepříznivých faktorů, jako je působení atmosférických vlivů (voda, SO2, CO2, atd.), mikroorganismů (řasy, plísně, atd.), eroze a mechanické namáhání (otěr, rázové zatěžování). Omítka SiSi firmy HASIT spojuje všechny pozitivní vlastnosti silikonových a silikátových systémů a představuje tak unikátní moderní fasádní omítku.

Akrylátové omítky

Akrylátové omítky obsahují pojivo z umělé pryskyřice, díky kterému jsou omítky tvrdé, houževnaté a vodoodpudivé. Mají ale také své slabší stránky a těmi jsou menší odolnost proti ulpívání prachu (více se špiní) a horší paropropustnost. Vzhledem ke snížené paropropustnosti nejsou tyto omítky doporučovány na kontaktní zateplovací systémy s minerální vlnou, kde by negativně ovlivnili jinak vcelku dobré vlastnosti paropropustnosti celého systému. U zateplovacích systémů s polystyrenem je jejich použití bez problémů, jelikož je fasáda tak jako tak uzavřená neprodyšným polystyrénem.

Vápenné / Vápenocementové / Cementové omítky

Vápenocementové omítky spojují výhody vápenných a cementových omítek. Cíleným přídavkem vápna lze u omítky doplnit vlastnosti, podmíněné použitím cementu, jako jsou vysoká pevnost, odolnost a při tom se zlepší zpracovatelnost.
Aplikují se zejména v bytových prostorách, vlhkých místnostech, schodištích (vysoká mechanická odolnost), v oblastech vnějšího i vnitřního použití.

Minerální vnější omítky od firmy HASIT vytváří plochu beze spár, splňují požadavky moderních obytných staveb a chrání stavební materiály vnějších stěn. Chrání před vlhkem a mokrem, regulují teplotní změny, zaručují difúzi vodních par, chrání před mechanickými vlivy

Tenkovrstvé omítky

Tenkovrstvé omítky jsou velmi vhodné pro rovinné podklady pod omítku, jako jsou např. broušené cihly nebo pórobetonové tvárnice s malými rozměrovými tolerancemi. K různým tloušťkám stěn se musí vyprojektovat sladěné stavební díly, jako překlady pro zabudování rolet, nosné překlady ale i dveřní zárubně a jiné vestavné díly, závislé na tloušťce stěn. Vnější rohy stěn a stropů musí být opatřeny profily na ochranu rohů a hran pro tenkovrstvou omítku.

Tenkovrstvé omítky jsou speciální jádrové omítky na bázi vápna, cementu nebo sádry, které mohou být provedeny v tenké vrstvě i jako jednovrstvá jádrová a/nebo lícní omítka. Oproti normovaným jednovrstvým jádrovým omítkám s minimálními tloušťkami omítky 10 mm nebo 15 mm se tenkovrstvé omítky provádí v tloušťce omítky 3 mm až 6 mm. Zpravidla se rovinný podklad pod omítku omítne v tloušťce asi 4 cm. Projektant musí dbát na to, že tenkovrstvou omítkou při obvyklých tloušťkách omítky lze vyrovnat maximálně tolerancii rovinnosti činící 2 mm až 3 mm. V zásadě je zde třeba klást požadavek na vyšší rozměrové tolerance, než je to dle přípustné podle normy. 

Lepidla a armovací malty

Stavební lepidla a stěrkové tmely jsou univerzálně použitelné lepicí a vyrovnávací malty pro běžné použití na stavbě. Stavební lepidla se používají jako adhezní můstky na hladkých kritických podkladech. Velmi rozšířeným účelem použití je přestěrkování zdrsněných nebo nerovným jádrových omítek před nanesením hlavní omítky. Zvýšený význam mají stavební lepidla s vloženou textilní sítí.

Plošné a také diagonální výztuže (armování) nemohou bezpečně zabránit tvoření trhlin, mohou však toto riziko zmenšit. Armovací malta musí vytvořit s povrchem textilní sítě dostatečnou vazbu. 
 

Design

Povrchy vnějších stěn mohou být individuálně navrženy s různými omítkovými strukturami a barvami.

Požadavky

Vnější stěny musí splňovat řadu požadavků na stavební fyziku.

Podklady

V dnešní době existuje velké množství stavebních materiálů, které jsou vhodné pro omítání.