Zdicí malty

12 Produkty

Spojení pro generace

Zdivo lze budovat rozličnými způsoby. Hrají zde roli stavebně – fyzikální vlastnosti jako jsou stabilita, dlouhodobá trvanlivost, estetika a ochrana životního prostředí. Firma HASIT se postavila těmto požadavkům tak, že vyvíjí již mnoho let různé druhy zdicích malt s pomocí cíleného výzkumu. Naše zkušenosti jsou velmi rozsáhlé. Vývoj suchých maltových směsí umožnil díky nejmodernějším mísícím zařízením výrobu zdicích malt stálé kvality a s vlastnostmi přizpůsobenými konkrétnímu použití. Pro řešení vašich úkolů nabízí firma HASIT více než tucet malt pro zdění s funkčností mnoha let.
HASIT 960

HASIT 960

Zdicí lepidlo pro přesné zdění

Nový

Nové zprávy

Objevte naše nové produkty

HASIT 830

HASIT 830

Zdicí malta tepelně izolační 10 N/mm²

HASIT 950

HASIT 950

Zdicí malta 5 N/mm²

HASIT 920

HASIT 920

Zdicí malta 10 N/mm²

HASIT 820

HASIT 820

Zdicí malta tepelně izolační 5 N/mm²

HASIT 822

HASIT 822

Zdicí malta tepelně izolační 5 N/mm²

HASIT 570

HASIT 570

Stavební lepidlo M20

HASIT 918

HASIT 918

Zdicí malta 15 N/mm²

HASIT 930

HASIT 930

Zdicí malta čerpatelná 5 N/mm²

RÖFIX 952

RÖFIX 952

Vápenná NHL zdicí malta

HASIT 970

HASIT 970

Vápenná malta s trassem

HASIT 980

HASIT 980

Zdicí malta pro lícové zdivo 5 N/mm²

Náš vyhledávač produktů

Stále si nejste jisti, který produkt je pro Vás vhodný?

Spusťte náš vyhledávač produktů!

HASIT Produkty

HASIT - “Přirozeně lépe stavět“ - tento slogan charakterizuje naši činnost, jakožto výrobce stavebních materiálů

Přesně koordinované a v laboratořích testované stavební systémy zajišťují spokojenost našich zákazníků. Dříve regionální výrobce vápna, dnes celoevropský expert na stavební materiály a systémové řady. Společnost HASIT je úzce spjata se svým původem a tradicí. V posledních letech se ovšem přeorientovala na inovativního a systémového partnera. Hodnoty jako přesnost a spolehlivost jsou stejně tak nedílnou součástí naší filozofie jako odpovědné využívání zdrojů.