HASIT-Naše produkty

Bylo nalezeno 10 Produkty

Toužíte po teplu a pohodlí

Výstavba je masivním zásahem do životního prostředí, který výrazně zatěžuje ekologickou rovnováhu. 40% celkové spotřeby energie se vynakládá na vytápění budov. Bohužel téměř třetina vyrobené tepelné energie uniká nechráněnými plášti budov. Stále se zdokonalující stavební materiály a zateplovací systémy naštěstí umožňují realizace takových staveb, které mají výrazně nižší spotřebu energií na jejich provoz. Zateplovací systémy HASIT jsou tedy výhodnou investicí do budoucna jak z ekologického, tak i ekonomického hlediska. Díky nižší energetické náročnosti dochází k nezanedbatelným finančním úsporám okamžitě po jejich správné realizaci.

HASIT Optiflex 2K

Elastická hydroizolační dvousložková stěrka
Nový

Nové zprávy

Objevte naše nové produkty

HASIT DIEPLAST 860 LIGHT

Lepící a armovací malta

HASIT 804 WDVS Klebe-und Armierungsmortel

Lepící a armovací malta

HAFT- und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8

Lepící a armovací malta

WDVS Klebe-Mortel 803

Lepící malta

HASIT 605 Haft- und Armierungsmörtel

Adhezní, stěrková a lepící malta

Hasitherm

Zateplovací systém na bázi certifikovaných omítek

HASIT FIXIT Aerogel

Vysoce tepelně izolační systém na bázi omítek

WDVS Hasitherm POL

Zateplovací systém na bázi EPS dle ETAG 004

HASIT Hasitherm MW - Basic - Putzsystem

Zateplovací systém na bázi minerální vaty dle ETAG 004

Náš vyhledávač produktů

Stále si nejste jisti, který produkt je pro Vás vhodný?

Spusťte náš vyhledávač produktů!

HASIT Produkty

HASIT - “Přirozeně lépe stavět“ - tento slogan charakterizuje naši činnost, jakožto výrobce stavebních materiálů

Přesně koordinované a v laboratořích testované stavební systémy zajišťují spokojenost našich zákazníků. Dříve regionální výrobce vápna, dnes celoevropský expert na stavební materiály a systémové řady. Společnost HASIT je úzce spjata se svým původem a tradicí. V posledních letech se ovšem přeorientovala na inovativního a systémového partnera. Hodnoty jako přesnost a spolehlivost jsou stejně tak nedílnou součástí naší filozofie jako odpovědné využívání zdrojů.

Page is loading...