HASIT-Naše produkty

8 Produkty

Renovace ve stylu

S širokým programem vysoce kvalitních systémů pro sanace a renovace nabízí HASIT ideální základnu pro zamýšlené ambiciózní renovace. Velkým počtem různých materiálů a nápadů získáte volný prostor pro vytváření svého bydlení a pracovního prostředí. Ekologické stavební hmoty a postupy se postarají o Vaše zdraví i životní prostředí. Tím se Vám otevírají dveře k individuálnímu životnímu stylu. Vstupte prosím!

HASIT 205

Sanační nástřik

Nový

Nové zprávy

Objevte naše nové produkty

RÖFIX 675

Vápenný NHL nástřik

HASIT CALSOL® Saniergrund

Sanační koncentrát

HASIT PP 907 DESINFECT

Sanační roztok k likvidaci řas

HASIT Tonerdelösung

Úprava podkladu pro aplikaci omítek

HASIT Verfestiger

Prostředek pro zpevnění podkladu

RÖFIX Antisalz

Speciální sanační penetrace

HASIT 202

Cementová malta s bobtnavým účinkem

Náš vyhledávač produktů

Stále si nejste jisti, který produkt je pro Vás vhodný?

Spusťte náš vyhledávač produktů!

HASIT Produkty

HASIT - “Přirozeně lépe stavět“ - tento slogan charakterizuje naši činnost, jakožto výrobce stavebních materiálů

Přesně koordinované a v laboratořích testované stavební systémy zajišťují spokojenost našich zákazníků. Dříve regionální výrobce vápna, dnes celoevropský expert na stavební materiály a systémové řady. Společnost HASIT je úzce spjata se svým původem a tradicí. V posledních letech se ovšem přeorientovala na inovativního a systémového partnera. Hodnoty jako přesnost a spolehlivost jsou stejně tak nedílnou součástí naší filozofie jako odpovědné využívání zdrojů.