Tepelná izolace pro vnitřní stěnu

Stále více je vznášen požadavek na tepelně izolačních opatření starých budov. Pokud z estetických, konstrukčních nebo stavebně-technických důvodů není možné vnější stěny tepelně izolovat na straně fasády, je možné v těchto situacích aplikovat tepelné izolace na vnitřní stranu vnější stěny.

Z hlediska stavební fyziky je třeba vnímat vnitřní izolaci vnějších stěn za kritické a složité. Rosný bod, tedy moment, kdy vodní pára kondenzuje a stává se vodou, by měl být pokud možno ve vnější stěně a nikoli ve vnitřní izolaci. V případě vnitřní izolace běžnými izolačními materiály leží tento rosný bod převážně mezi izolací a nosnou stěnou. To vede k významnému hromadění kondenzované vody a tím k vytvoření vhodného vlhkého prostředí pro růst plísní, řas, hud a mechů. Proto při provádění vnitřní izolace je třeba vynaložit zvýšené úsilí při plánování a provádění.

Nová generace zateplení – minerálními omítkami

Kosmická technologie- jako izolační materiál se používá hlavně lehké kamenivo Aerogel. Jsou to světově první tepelně izolační omítky na trhu s Aerogelem, nejefektivnější izolace vůbec, která byla kdy vyvinuta. Vysoce výkonné omítky HASIT FIXIT 222 Aerogel nebo HASIT FIXIT 244 Aerogel mají vzhledem ke svému minerálnímu složení

optimální fyzikální vlastnosti. Difúze vodních par je plně zaručena a jejich kondenzace a růst plísní, řas a mechů jsou prakticky vyloučeny. Díky nízké absorpci vody a hydrofobním vlastnostem  Aerogel zajišťuje dlouhodobě své vysoké izolační vlastnosti, a proto jsou díky  své vynikající tepelné izolaci a velmi vysoké prodyšnosti nejideálnější pro vytvoření tepelné izolace na vnitřní straně vnější stěny. nových, starých, ale i historických budov.

Tepelně izolační omítky HASIT Fixit  Aerogel jsou  čistě minerálních omítky na bázi :  Aerogelu - izolační materiál, minerálního lehkého kameniva, hydraulického vápna, bílého cementu a vápenného hydrátu a dosahují tepelné vodivosti 0,028 W / m.K. - HASIT Fixit 222 Aerogel a  tepelné vodivosti 0,048 W / m.K - HASIT Fixit 244 Aerogel. Jednoduché a ekonomické zpracování – použití a zpracování tepelně izolačních  HASIT FIXIT Aerogel je obdobné jako u jiných tepelně izolačních omítek na bázi polystyrénu nebo jiných minerálních látek. Zpracování může být prováděno ručně, ale i s použitím strojního systému –uzpůsobenému na aplikaci tepelně izolačních omítek. Jednoduchá a efektivní aplikace šetří čas a peníze.

Historie

Náročná výzva

Historické budovy & památky

Ochrana památek a jejich renovace si nemusí vzájemně odporovat. Jak ale historickou budovu energeticky převést do 21. století?

NOVINKA

Flexibilní izolace

Tepelně izolační omítky

S tepelně izolační omítkou mohou být vyrobeny bezešvé izolační vrstvy, které se snadno přizpůsobí všem geometrickým tvarům omítky.