Sanační omítky

Sanační omítky

Plísně jsou součástí všedního dne

Plísně jsou součástí každodenního lidského života na celém světě  

Více než 100 000 různých druhů plísní nás doprovází na potravinách, v přírodě a na organických materiálech jako je dřevo,  nebo na zdivu. Jen v našich bytech můžeme narazit na více než 20 rodů plísní s množstvím druhů, které se usazují v extrémním případě v barvách na stěnách, stropech nebo podlahách.

Tyto viditelné fenomény tvorby plísní způsobují nám lidem maximálně nepříjemný pocit. A to oprávněně, protože plísně v bytech způsobují různá poškození zdraví jejich obyvatel, a to vždy podle jejich „dávky“ a imunitního systému.  Příčinou rozptylujících se spor plísní, často ve spojení s prachem, který je v prostoru, je vždy vlhkost. A sice přespříliš relativní vlhkosti ve formě páry, která se z důvodu nedostatečného větrání nebo příliš nízkých teplot interiérů sráží na nejchladnějším místě daného prostoru. Pára tam mění své skupenství a kondenzuje na vodu.

Od zavedení značky kvality WTA, byly certifikovány sanační omítky od více než 50 výrobců v Evropě. Těmto výrobkům byla udělena známka kvality WTA. V České republice tuto značku kvality může používat prozatím pouze šest výrobců omítkovin, mezi nimi i HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.. V zásadě mohou tito výrobci sanačních a základních omítek svoje výrobky označovat jako sanační nebo základní omítky WTA. Pokud nemají výrobci omítek certifikaci české pobočky WTA, nesmí a neměli by tuto značku kvality používat. Předpokladem je, že jsou splněna ustanovení Směrnice WTA 2-9-04. To znamená, že je předložen aktuální rozbor zpracovaný národním (českým) akreditovaným ústavem pro rozbor malt a dále pak doklad o pravidelném vlastním i cizím dohledu (kontrole na výrobu). Se zřetelem na nutné přezkušování těchto podmínek jsou uživatelé těchto výrobků chráněni. Použití certifikovaných sanačních systémů se značkou WTA, které je nutno pravidelně přezkušovat, se uživatelům osvědčilo.

HASIT vyvinul pro tyto případy použití speciální sanační a renovační omítky, které se v praxi trvale osvědčily. Raritu v této souvislosti představuje vysoce účinná tepelně izolační omítka „Aerogel Hochleistungsdämmputz HASIT FIXIT 222“.

Design

Zrekonstruované pokoje získávají nový duch prostřednictvím kvalitních omítek a barev.

Požadavky

Technické požadavky, mají významný vliv na stávající vnitřní stěny a stropy.

Podklady

Před použitím nových omítek, by měly být pečlivě zkoumány stávající stavební materiály.

Materiály

Pro sanaci a renovaci vnitřních stěn a stropů jsou k dispozici různé omítkové systémy.