Kritéria ESG

Environmental – Social – Governance

Kritéria ESG byla z iniciativy Organizace spojených národů vypracována v roce 2006 skupinou institucionálních investorů. Cílem je podpořit odpovědné investování a zajistit rostoucí význam ekologie, sociálních záležitostí a správy a řízení podniků pro investiční praxi.

  • Environmental - Udržitelnost

Vedení považuje klimatický faktor za důležitou součást podnikové strategie. Tato publikace dokumentuje cíle a projekty, díky nimž se dosažení měřitelných cílů v oblasti klimatu stane nedílnou součástí celkové strategie.

 

  • Social - Sociální záležitosti

Podniky skupiny FIXIT GRUPPE důsledně uplatňují všechny platné zákony a normy pro dodržování pracovních práv a podmínek. Rovná práva a zamezení diskriminace jsou důležitými faktory personální strategie. Podíl žen ve vedoucích pozicích je již nyní vyšší než odpovídající kvóta v celkovém počtu zaměstnanců.

 

  • Governance – Podnikové řízení

Tato skupina podniků má Kodex etického obchodního chování. Ten také zahrnuje účinná opatření k identifikaci a předcházení porušení antimonopolních pravidel. Kodex je důsledně dodržován. Jeho dodržování je trvale sledováno a podporováno mechanismy strukturální a procesní organizace.