Lepící a armovací malty

6 Produkty

Toužíte po teplu a pohodlí

Výstavba je masivním zásahem do životního prostředí, který výrazně zatěžuje ekologickou rovnováhu. 40% celkové spotřeby energie se vynakládá na vytápění budov. Bohužel téměř třetina vyrobené tepelné energie uniká nechráněnými plášti budov. Stále se zdokonalující stavební materiály a zateplovací systémy naštěstí umožňují realizace takových staveb, které mají výrazně nižší spotřebu energií na jejich provoz. Zateplovací systémy HASIT jsou tedy výhodnou investicí do budoucna jak z ekologického, tak i ekonomického hlediska. Díky nižší energetické náročnosti dochází k nezanedbatelným finančním úsporám okamžitě po jejich správné realizaci.
HASIT DIEPLAST 860 LIGHT

HASIT DIEPLAST 860 LIGHT

Lepící a stěrková malta

Nový

Nové zprávy

Objevte naše nové produkty

HASIT MAX 8

HASIT MAX 8

Lepící a armovací malta

HASIT 605

HASIT 605

Adhezní, stěrková a lepící malta

HASIT OPTIFLEX® 2K

HASIT OPTIFLEX® 2K

Elastická hydroizolační dvousložková stěrka

HASIT 804

HASIT 804

Lepící a armovací malta

HASIT 803S

HASIT 803S

Lepící a stěrková malta

Náš vyhledávač produktů

Stále si nejste jisti, který produkt je pro Vás vhodný?

Spusťte náš vyhledávač produktů!

HASIT Produkty

HASIT - “Přirozeně lépe stavět“ - tento slogan charakterizuje naši činnost, jakožto výrobce stavebních materiálů

Přesně koordinované a v laboratořích testované stavební systémy zajišťují spokojenost našich zákazníků. Dříve regionální výrobce vápna, dnes celoevropský expert na stavební materiály a systémové řady. Společnost HASIT je úzce spjata se svým původem a tradicí. V posledních letech se ovšem přeorientovala na inovativního a systémového partnera. Hodnoty jako přesnost a spolehlivost jsou stejně tak nedílnou součástí naší filozofie jako odpovědné využívání zdrojů.