Udržitelnost v praxi - Renaturace sádrovcového lomu

Úspěšná renaturace sádrovcového lomu v Ennetmoos/CH

Společnost Fixit AG se zavázala švýcarské vládě, že již v roce 2008 bude trvale snižovat emise CO2 a provozovat lomy udržitelným způsobem.

Vynikajícím příkladem je více než dvacetiletá úspěšná spolupráce se společností Oeko-b, která zjišťije a monitoruje těžbu a úspěšnou rekultivaci finálních zón sádrovcového lomu v Ennetmoosu.

Po ukončení těžby jsou tyto zóny průběžně rekultivovány a přeměňovány na přírodní zóny s ohledem na faunu a flóru.

Před nebezpečím eroze a sesuvem půdy, chrání svahy odvod vody a okamžitá výsadba vegetace. Pro podporu zemědělské a ekologické rozmanitosti byly na vhodných místech vytvořeny extenzivně obhospodařované louky.

UTVÁŘENÍ BUDOUCNOSTI

Udržitelnost ve společnosti HASIT

Ať už se jedná o mobilní práci, e-mobilitu nebo fotovoltaiku - společnost HASIT již zahájila řadu projektů k dosažení a optimalizaci cílů udržitelnosti.