Podklady

Podklady

Pro venkovní omítky

Systémy pro každý materiál

Existuje samozřejmě celá řada podkladů pro omítkové systémy. V souladu s platnými normami musí být podklad testován na vhodnost před začátkem omítací práce. U nových budov jsou stěnové materiály obvykle zhotoveny z železobetonu, zdiva, pórobetonu nebo dřeva. Dnešní velký počet stavebních materiálů, i tedy omítkových podkladů, vyžaduje přesný výběr vhodného omítkového systému. V závislosti na technické struktuře stěn je často k dispozici několik variant omítek. 

Beton

Před nanesením omítky musí být beton dostatečně suchý a dobře vysušený. Podklad musí být stabilní a bez znečištění. Je důležité, aby byl beton před zahájením omítacích prací podroben zkoušce, při které dojde k  namáčení, poškrábání a otření. Je také vhodné provádět měření teploty nebo, pokud je to nutné, měření vlhkosti. Sádrové omítky nejsou vhodné pro lehké betonové povrchové prvky.

Zdivo

Zvláště pro konstrukce ze zdiva je důležité znát použitý materiál, protože škála cihel je téměř neomezená. Zpravidla musí být zdivo dokonale zpevněno než začne omítací práce, nesmí být znečištěné a suché. Poruchy zdiva se uzavřou vhodným materiálem před aplikací omítek a výkvěty se vysuší. Je dobré  vyhnout se různým tloušťkám omítky. U vnější omítky se doporučuje nanést celoplošnou tkaninovou výplň na tvrzenou podkladovou omítku.

Smíšené zdivo je problematickým podkladem, protože existují materiály s různými vlastnostmi. Nelze zde vytvořit homogenní podklad a mohou se objevit lokální napětí. Pokud je několik stěnových stavebních materiálů na omítnutém povrchu navzájem strukturně závislé, je nutné následné vyplnění tkaniny k omezení trhlin.

Pórobeton

Pórobeton je zvláště dobrý tepelně izolační minerální stavební materiál pro stěny s velmi vysokým podílem vzduchových pórů, které vznikají vzdouváním. Často se označuje jako plynový beton a musí být před omítkou zabudován v plném obvazu, nepoškozený a suchý. Vady pórobetonových stěn musí být před nanesením omítky utěsněny vhodným materiálem a výkvěty musí být vysušeny. Měli byste se vyhnout různým tloušťkám omítky. U vnější omítky je smysluplné použití plošné textilie na vytvrzenou podkladovou omítku.

Dřevo

Pokud je podklad omítky složen  z dřevěných materiálů, jako jsou lehké desky z dřevěné vlny nebo dřevěné štěpky, je důležité zajistit, aby desky byly dostatečně spojené s podkladem. Mokré nebo zvětralé desky musí být zcela suché. Omítací práce mohou být zahájeny až po dostatečném vysušení struktury z masivního kamene nebo betonu, aby nedošlo k následnému poškození budovy. Volné části je třeba odstranit. Na nepromokavé spojení a detaily je třeba dávat velký pozor.

Design

Struktura a barva venkovních omítek by se měla přizpůsobit místním podmínkám.

Požadavky

Vnější stěny budov musí být fyzicky přizpůsobeny současným požadavkům.

Materiály

Pro renovaci vnějších stěn jsou k dispozici různé omítkové systémy.