Různé aplikace pro cementové potěry

Rozmanitost v používání

Cementový potěr je první volbou, pokud jde o podlahy ve stávajících budovách vzhledem k různorodosti použití. Je možné jej využít i jako topný potěr s instalací podlahového vytápění. Nevýhodou je dlouhá doba sušení a vytvrzování. Většinou je to po 20 až 30 dnech.

Naopak litý potěr se vyznačuje podstatně kratší dobou pochůznosti a pokládání dalších vrstev podlahy. Kromě toho je ekologicky a biologicky neškodný a může být zpracován čistě, rychle a bez náročné fyzické námahy. Je proto obzvláště vhodný pro bydlení. Díky své dobré tepelné vodivosti a akumulaci, jakož i nízkému smrštění je nejideálnější pro použití jako potěr na podlahové vytápění.

Plovoucí potěr

Ideální protihluková izolace
Konstrukce plovoucích potěrů slouží jako tepelná a zvuková izolace. Jedná se o nejúčinnější konstrukční metodu pro izolaci kročejového hluku. Jeho užitečné zatížení závisí na tloušťce potěru, třídě potěru, druhu izolace a pevnosti v ohybu potěru. Příprava podkladu a ochrana proti vzlínající vlhkosti podléhají stejným podmínkám jako u potěrů na oddělovací vrstvě. Izolace kročejového hluku musí být pokládána bez mezer. Okrajové pásky se připevňují ke všem vystupujícím konstrukcím.

Vytápěný potěr

Pohodlná pokojová atmosféra
Kromě funkce plovoucího potěru slouží plovoucí potěr také k umístění různých systémů topných trubek pro podlahové vytápění. V důsledku různých tepelných roztažností je dodatečně vyžadována montáž dilatačních spár v kritických místech, například proti nevytápěným plochám a mezi topnými okruhy s různou teplotou. Před použitím potěru musí být topné trubky pevně upevněny, naplněny a vyzkoušeny.

Potěr na oddělovací vrstvě

Bezpečné vrstvy
Potěr na oddělovací vrstvě může být použit pro vyrovnání ve větších tloušťkách a nebo pro vytvoření podkladu pro další podlahové vrstvy. Je vhodný zejména na podklady, které nemohou nebo nejsou pevně spojeny. Patří mezi ně například staré dřevěné podlahy, znečištěné betonové povrchy a staré nátěry, jakož i zábrany proti zemní vlhkosti v garážích nebo sklepích. Potěr na oddělovací vrstvě je vhodný pro pohlcování vysokého zatížení, ale nemá žádný tepelný nebo zvukově izolační účinek. Podklad nesmí mít žádné skokové změny výšek  nebo položené potrubí; musí být rovný a hladký. Jakákoliv nezbytná bariéra proti vlhkosti nemusí být vhodná jako separační vrstva. Okrajové pásky se připevňují ke všem vystupujícím konstrukcím.

Sdružený potěr

Vysoká nosnost
Sdružený potěr je určen pro vysoké zatížení a musí tvořit pevné spojení s podkladem. Před použitím je nutné se ujistit, že je podklad suchý, dostatečně pevný, bez mastnot a trhlin. Kromě toho vlhkost již nesmí být schopna migrovat ze spodní části. Vždy se vyžaduje základní úprava podkladu vhodným penetračním nebo adhezním nátěrem dle vlastností podkladu. Úprava zabraňuje nadměrnému pronikání vody, použité k rozmíchání materiálu, do podkladu a tím zabraňuje rychlému tuhnutí směsi. Sdružený potěr nemá žádné tepelně ani zvukově izolační účinky.

Potěry pro speciální využití

Speciální úkoly při sanaci a nové výstavbě vyžadují kromě běžných potěrů i další speciální výrobky v oblasti podlahy. Zejména pokud jde o dosažení rychlé pokládky dalších vrstev, dosažení tenké tloušťky vrstvy nebo k vytvoření potěru s proměnlivou tloušťkou a klasické cementové nebo lité potěry nejsou vyhovující.

Vyrovnávací vrstvy
Aby se vyrovnala nerovnost podkladu pro aplikaci následného potěru v co nejrovnoměrnější tlošťce a nebo ne v příliš tlusté vrstvě, dávají smysl vyrovnávací vrstvy. Tyto vyrovnávací vrstvy instalovány pod izolační zvukovou izolací. Jedná se o cementem vázané lehčené směsi. Slouží tak k vyplnění prostorů mezi kabely, trubkami, klenbových stropech a nebo i mezi  dřevěnými trámy.

Rychlotuhnoucí potěry
Rychlotuhnoucí potěry pomáhají aplikovat další podlahové vrstvy po pouhých 36 hodinách, v závislosti na výrobku, tudíž ve velmi krátké době po zhotovení potěru. Používají se proto vždy, pokud jde o krátké stavební doby (např. prodejny, výstavy, veletrhy atd.) a rychlý postup v oblasti interiérových změn. Dále mohou být použity i pro opravy.