Energetická renovace s ETICS

Rekonstrukce a modernizace stávajících budov probíhá vždy v souladu se zákonnými ustanoveními vyplývajícími z nařízení o úsporách energie , příslušných stavebních směrnic a státních stavebních předpisů a norem. Zaměřujeme se zde vždy na energeticky účinnou renovaci. Obnova topných systémů je ideálně koordinována s renovací střechy, fasády a oken.

Zateplovací systémy (ETICS) jsou tepelně izolační fasádní systémy s prefabrikovaným tepelně izolačním materiálem, který je nalepen na stávající vnější stěnu a mechanicky upevněn pomocí hmoždinek. Izolační materiál je opatřen omítkovým souvrstvím, která se skládá z několika vrstev. ETICS je vždy plně koordinovaný, testovaný a evropsky technicky schválený systémový komponent od výrobce. Spolu s příslušenstvím, které je součástí schválení (rohové profily, zakládací profily i ukončovací profily), nabízí bezpečnost a jednoduchost při instalaci.

Při plánování fasád s ETICS musí být přesně definovány základní parametry vnějších konstrukcí stěn a místní podmínky a poté zvolen typ izolačního systému. Pouze ucelené certifikované systémy zaručují odpovídající bezpečnost a kvalitu.

HASIT zateplovací systémy se osvědčily v praxi již více než 40 let a neustále se vyvíjejí. Zaručují díky nejkvalitnějším materiálům nejvyšší bezpečnost a dlouhou životnost systému, vysokou odolnost proti rázům a nejvyšší úroveň bezpečnosti proti prasklinám a biologickému napadení. Sortiment izolačních materiálů se pohybuje od polystyrenu (EPS, XPS), minerální vlny a minerální pěny až po ekologicky nezávadné přírodní a obnovitelné suroviny, jako jsou korek, dřevovláknité desky a rákosí.

Spojením omítkového systému a komponentů se vyznačují HASIT zateplovací systémy optimální zpracovatelností, sofistikovanými detailními řešeními a vysokou délkou životnosti. V tomto ohledu byly tyto systémy testovány a schváleny nejen podle nejvyšších evropských norem v souladu se směrnicí ETAG 004 pro vydání evropského technického schválení, ale i dle národních předpisů a standardů. Na základě výsledků  provedených testů v praxi i laboratořích, schválené tepelně izolační systémy společnosti HASIT zajišťují bezpečnost z hlediska zpracování a použitelnosti díky produktům nejvyšší kvality a systémovým komponentům.

Zateplovací systémy

Zdvojení ETICS

ETICS, které byly provedeny v prvopočátcích, stárnou a v současné době již tepelně nevyhovují , je nutné je renovovat. Místo úplného odstranění původního zateplovacího systému umožňují předpisy v určitých případech také zdvojnásobení stávajícího zateplovacího systému. Prakticky bude v tomto případě, na vnější stěně na starý tepelně izolační systém namontován nový systém zateplení s mechanickým upevněním do nosného podkladu.