Utváření budoucnosti. Pro naše životní prostředí. Pro generace.

Jako přední vývojář a výrobce stavebních materiálů již nyní účinně přispíváme k úsporám CO2 díky našim inovativním fasádním a izolačním systémům. Tento potenciál budeme i v budoucnu rozšiřovat a vytvářet individuální řešení pro měnící se poptávku. K tomu nám pomáhá celopodniková digitalizace a využívání nových technologií.

PŘÍRODA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obnova sádrovcového lomu

Společnost Fixit AG se zavázala švýcarské vládě, že již v roce 2008 bude trvale snižovat emise CO2 a provozovat lomy udržitelným způsobem. Renaturace sádrovcového lomu Ennetmoos je vynikajícím příkladem úspěšné rekultivace a ochrany krajiny.

PRODUKCE

ÚSPORA ENERGIE

Využívání obnovitelných zdrojů energie

Vedle používání vozidel a strojů šetrných ke klimatu je již nyní prioritou společnosti vlastní výroba elektřiny pomocí fotovoltaiky: na více než 10 místech v Evropě je tak velká část poptávky po elektřině pokryta obnovitelnými zdroji energie. Jeden z největších systémů byl instalován v závodě Bex ve Švýcarsku.

 

Produkty & Systémy

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA

Izolační řešení budoucnosti

Izolace je klíčem ke snížení emisí skleníkových plynů v životním cyklu budov. Výrobky společnosti HASIT mají v oblasti udržitelnosti vysokou společenskou hodnotu. Ať už jde o izolační omítky nebo systémy ETIC - s našimi izolačními řešeními nabízíme správné řešení pro váš stavební projekt .

> 320 Projektů
k tématu udržitelnosti v Evropě

> 10 projektů
využívají elektřinu z vlastních fotovoltaických systémů
Přechod a orientace na udržitelné hospodaření se týká všech oblastí hodnotového řetězce - od nákupu materiálu, přes vývoj a výrobu až po marketing a distribuci. To představuje pro nás, naše zákazníky i dodavatele velké výzvy. Naše celoevropské cíle jsou ambiciózní - na jejich realizaci na daných trzích pracujeme pomocí souboru opatření.
Hanswilli Jenke, CEO der FIXIT GRUPPE

UTVÁŘENÍ BUDOUCNOSTI

Udržitelnost ve společnosti HASIT

Ať už se jedná o mobilní práci, e-mobilitu nebo fotovoltaiku - společnost HASIT již zahájila řadu projektů k dosažení a optimalizaci cílů udržitelnosti.