Omítkové systémy pro každý materiál

Omítkové systémy pro každý materiál

s HASIT produkty

Systémy pro každý materiál

Existuje přirozeně velké množství podkladů pro omítkové systémy. Podle platných norem se musí podklad před zahájením omítacích prací zkontrolovat ohledně jeho vhodnosti. U nových budov jsou stěny zpravidla ze železobetonu, zdiva, pórobetonu nebo dřeva. Dnešní velký počet stavebních materiálů stěn a tím i podkladů pod omítky vyžaduje přesný výběr vhodné jádrové omítky. Podle technického způsobu provedení stěny je často k dispozici více variant pro omítnutí. V zásadě je třeba respektovat normy a předpisy.

Beton

Před nanesením omítek musí být beton dostatečně suchý a vyzrálý. Podklad musí být únosný a musí být bez nečistot, např. bez odbedňovacího oleje. je důležité beton před zahájením omítacích prací podrobit zkoušení ohledně smáčivosti, jakož i poškrábání a stírání. Kromě toho se doporučuje provést měření teploty a případně i měření vlhkosti. Sádrové omítky nejsou vhodné pro lehké betonové povrchové prvky. Předběžná úprava betonu pro sádrovou omítku se provádí adhezivním nátěrem a pro vápencocementové omítky adhezivní stěrkou.

Zdivo

Zejména pro konstrukce ze zdiva platí, že je třeba přesně znát použitou cihlu, protože nabídka cihel na trhu je téměř bezmezná. V zásadě platí, že stěny zdiva musí být před zahájením omítacích prací kompletně vyzděné, nesmí být znečištěné a suché. Vadná místa ve zdivu se musí uzavřít vhodným matriálem a výkvěty se musí zasucha odstranit. Mělo by se zabránit rozdílným tloušťkám omítky.

Smíšení zdivo představuje problematický podklad, protože mohou být použity materiály s různými vlastnostmi. V tomto případě nelze vytvořit homogenní podklad a může dojít k lokálnímu zatížení. V případě, že se na jedné stěně potká více různých materiálů, musí se použít stěrka s armovací textílií, aby nedocházelo k možným prasklinám.

Pórobeton

Pórobeton je druh lehkého betonu (objemová hmotnost < 2000 kg/m3 v suchém stavu) s dobrými tepelně a zvukově izolačními schopnostmi. Jedná se o beton tzv. přímo lehčený, což znamená, že vylehčení bylo dosaženo při výrobě vytvořením pórů přímo do vlastní hmoty betonu. Před zahájením omítacích prací musí být vyspárován, mít náležitou vazbu a nesmí být znečištěn. Vadná místa ve zdivu se musí uzavřít vhodným matriálem a a výkvěty se musí zasucha odstranit. Mělo by se zabránit rozdílným tloušťkám omítky.

Dřevo

Pokud je podklad pod omítku složen z dřevěných materiálů, jako jsou lehké desky z dřevěné vlny nebo dřevěné štěpky, je důležité zajistit, aby desky byly dostatečně spojené s podkladem. Mokré nebo povětrnostním vlivům vystavené desky se musí zcela vysušit. Omítací práce smí začít teprve po dostatečném vyschnutí nosné konstrukce z masivního zdiva nebo betonu, aby se zabránilo pozdějším stavebním škodám.

Desing

Povrchy s různými strukturami nebo barvami vytvářejí interiéry s elegantním charakterem.

Požadavky

Vnitřní stěny plní různé úkoly v budově a významně přispívají k atmosféře místnosti.

Materiály

Pro vnitřní stěny jsou k dispozici různé omítkové systémy.