Stavět nízkoenergeticky

,,Stavět nízkoenergeticky,, znamená stavět s prozíravostí. Vytvoření správného základu pro všechny současné i budoucí topné systémy. A zároveň zajistit pozitivní životní klima, například prostřednictvím zdravého sálavého tepla plošným vytápěním v dobře izolovaných místnostech.