Pomoc pro úsporu financí

Dotační program „zelená úsporám“ podporuje energeticky účinnou výstavbu a obnovu, modernizaci nebo přestavby bytů a obytných budov s nízkými úrokovými úvěry v rámci dotačního programu. Cílem je zlepšit energetickou účinnost v Evropě a také snížení emisí CO2. Zaregistrovaná systémová řešení HASIT obecně splňují všechny energetické požadavky a jsou proto způsobilé.

Existují různé varianty podpory. Nejvýrazněji jsou podporovány domy s velmi nízkou energetickou náročností, ve kterých jsou navíc využity obnovitelné zdroje energie. Dotační program pomáhá lidem zvýšit kvalitu jejich bydlení, přitom šetřit jejich peněženku a zároveň snižovat zátěž životního prostředí. V řeči čísel to jsou stovky tisíc tun CO2, které se nedostaly do vzduchu, a miliardy nevyrobených joulů energie. Když se sečtou ty tisícovky realizovaných projektů a k tomu úspora energie v průběhu několika let, vyjde nám z toho opravdu významný vliv na ochranu ovzduší a životního prostředí obecně. Dotační program se vztahuje i na památkově chráněné budovy nebo domy s obzvláště atraktivní historií. I pro tyto domy firma HASIT nabízí vhodné zateplovací systémy, které splňují požadavky památkové péče a výrazným způsobem šetří energii. Požadavky jsou splněny díky složení použitých materiálů, které neobsahují cement s koeficientem tepelné vodivosti 0,028 W / m.K.

Webové stránky „zelená úsporám“

Důležité je, dívat se na rekonstrukci či stavbu komplexně. A promyslet si, kde všude je možné udělat úsporná opatření. My vždy podporujeme nové technologie a také jejich kombinace. Zpočátku se možná někomu zdá, že je to více práce, ale po mnoho dalších let už jenom sklízíte pozitivní efekty.

Energetickou rekonstrukci nelze vždy sladit se všemi uvedenými stavebními předpisy. Z tohoto důvodu je dotační program zaměřen i na částečné renovace s individuálními opatřeními, jako je například obnovení vytápění nebo výměna oken.

Dotační program je stabilní a dává dlouholetou jistotu budoucím investorům, projektantům, dodavatelským firmám. Cílem programu je poskytnout lidem peníze na ekologičtější bydlení. Díky investici, se kterou finančně vypomáhá, domy spotřebují méně energie a jejich majitelé ušetří. Ke změnám přistupuje program evolučně, nikoliv revolučně, neboť situace na trhu se vyvíjí, mění se technologie i legislativa. Program se také přizpůsobuje novým podmínkám a trendům v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Všechny změny mají vždy stejný cíl, a to vyjít vstříc žadatelům a motivovat je, aby nad úspornými opatřeními přemýšleli komplexně. Průměrná výše dotace se pohybuje kolem 250 000 korun, dotace může pokrýt až polovinu uznatelných nákladů.

Historie

Náročná výzva

Historické budovy & památky

Ochrana památek a jejich renovace si nemusí vzájemně odporovat. Jak ale historickou budovu energeticky převést do 21. století?

NOVINKA

Flexibilní izolace

Tepelně izolační omítky

S tepelně izolační omítkou mohou být vyrobeny bezešvé izolační vrstvy, které se snadno přizpůsobí všem geometrickým tvarům omítky.