Stavební požadavky

Stavební požadavky

Velká výzva pro HASIT

Ekologie a trvalá udržitelnost

Trvalá kvalita je ekologická a hospodárná
Při správném zpracování jsou omítky dlouho žijícími produkty, které bezpečně chrání vnitřní stěny po mnoho let proti mechanickému namáhání. Minerální omítky jsou založeny na přírodních materiálech. Jako povrchový materiál se hodí do vnitřních prostor jak pro lidi, tak i pro zvířata. Jejich výroba se realizuje způsobem šetrným ke zdrojům. I když výroba pastovitých omítek klade vyšší technické nároky, jsou tyto omítky díky své dlouhé životnosti a vysoké účinnosti rovněž trvale udržitelné.

Vnitřní klima a zdravé bydlení

Přírodní materiály vytváří pohodu
V posledních letech se obyvatelé a uživatelé stali ve svém osobním prostředí při zacházení se stavebními produkty mnohem více citlivými. Velmi se zlepšily i metody měření, takže dnes mohou být škodlivé látky prokázány již v mnohem nižších koncentracích a mohou být zkoumány jejich účinky na člověka. Minerální omítky jsou založeny na +přírodních látkách. Proto jsou velmi vhodné zejména pro vnější a vnitřní stěny.

Pohodové a vyrovnané klima v obytných prostorech je rozhodující, aby se v nich lidé i zvířata dobře cítili. Rozdíl mezi teplotou v místnosti a teplotou povrchů stěn by neměl být vyšší než 3°C. Zpravidla je tento rozsah mezi 19°C a 22°C.

Povrchy vnitřních stěn lze řešit velmi různě. Vedle jednoduchých krycích omítek, které se nakonec obloží jinými materiály, jakou jsou obkládačky, tapety, látky apod., jsou k dispozici i četné krycí omítky k povrchové úpravě. Různé struktury omítek dovolují individuální řešení pro povrchy vnitřních stěn.

Vlhké místnosti

Působí regulujícím způsobem na vlhkost vzduchu
Zvláštní pozornost vyžadují mokré prostory jako jsou koupelny v bytech, prostory se sprchami ve sportovních zařízeních, kuchyně ve veřejných budovách nebo plovárny a prostory, ve kterých panuje vysoká vlhkost vzduchu, způsobená jejich užíváním. Zpravidla se zde sice používají mechanická ventilační zařízení, povrchy omítek však musí i tak dočasně nebo trvale zachycovat vyšší vlhkostní namáhání. V těchto úsecích se osvědčily vápenocementové omítky, protože jsou prodyšné a tak mohou působit na klima v těchto prostorech vyrovnávajícím způsobem. Jsou vhodné jako podklad pro tapety a obkladačky, ale i pro přímí barevný nátěr.
 

Namáhání

Odolnost proti mechanickému působení
Vnitřní stěny nás stále obklopují, my si však jen zřídka uvědomujeme, jaké rozličné úlohy tyto stěny plní. Jejich nejdůležitější úlohou je ochrana před pozorováním a oddělení od sousedících prostorů. Současně mají prostřednictvím dobré povrchové úpravy vytvářet příjemnou atmosféru bydlení, v níž se uživatelé dobře cítí. K tomu patří nejenom stavebně-fyzikální úloha regulovat vlhkost vzduchu, nýbrž i ochrana před hlukem a požární ochrana.

Omítky musí i uvnitř budov odolávat vysokému mechanickému namáhání. Ať již je to ve školkách nebo ve veřejných budovách, ve sportovních halách či v nemocnicích – povrchy stěn musí být způsobilé natolik, aby narážející předměty nevyvolaly žádná zničení a aby zanechaly jen snadno odstranitelné stopy po oděru. V neposlední řadě mají povrchy omítek přechodně odolat i útokům ve formě vandalizmu.

Požární ochrana

Požární ochrana hraje důležitou roli i při technickém provedení vnitřní stěny. Evropský klasifikační systém pro požární ochranu stanovil normovou řadou EN 13501-1 s celoevropskými podmínky. Stavební produkty s požárně technickými požadavky budou ve své klasifikaci a svém chování za požáru rozlišovány podle požární odolnosti stavebních dílů (vnitřní stěna) a chování stavebních látek za požáru (izolace, omítka atd.). 

Design

Zrekonstruované pokoje získávají nový duch prostřednictvím kvalitních omítek a barev.

Podklady

Před použitím nových omítek, by měly být pečlivě zkoumány stávající stavební materiály.

Materiály

Pro sanaci a renovaci vnitřních stěn a stropů jsou k dispozici různé omítkové systémy.